Teisėsauga, kriminalai

Teisingumo ministerija skelbs naują kandidatų į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus atranką

Šių metų birželį Lietuvos pateiktas kandidatų į Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) teisėjus sąrašas negavo teigiamo įvertinimo iš Europos Tarybos patariamojo komiteto.  Lietuvai buvo pasiūlyta apsvarstyti galimybę tobulinti atrankos procedūrą ir jos viešinimą, taip labiau atliepiant Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijas dėl kandidatų į EŽTT teisėjus atrankos.

Pasak teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, Teisingumo ministerija, įvertinusi patariamojo komiteto nuomonę ir laikydamasi gerosios praktikos, ketina patobulinti kandidatų į teisėjus atrankos tvarką ir skelbti naują viešą konkursą.

„Esu tikra, kad turime puikių teisininkų, kuriais galime didžiuotis. Tikiuosi, kad nauja atranka taps ir nauja galimybe dar daugiau kompetentingų asmenų kandidatuoti į teisėjo poziciją Europos Žmogaus Teisių Teisme, kuris turį ypatingą reikšmę žmogaus teisių užtikrinimo procese“, – pabrėžia ministrė.

Pagal susiklosčiusią gerąją praktiką Europos Tarybos Parlamentinei Asamblėjai, kuri iš trijų kandidatų atrenka ir balsų dauguma skiria į teisėjus, turėtų būti teikiamas patariamojo komiteto teigiamai įvertintas sąrašas. Visi valstybės sudarytame sąraše esantys kandidatai turi atitikti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 21 straipsnyje ir patariamojo komiteto gairėse bei jo veiklos ataskaitose nurodytus tinkamumo eiti teisėjo pareigas ir profesinius kriterijus.

Šių metų pavasarį vykusioje atrankoje į EŽTT dalyvavo 6 kandidatai. Trijų atrinktų kandidatų į EŽTT teisėjus sąrašas buvo pateiktas Europos Tarybos patariamojo komiteto vertinimui.

 

Pranešimą paskelbė: Dalia Milkevičienė, LR Teisingumo ministerija

carvertical VIN patikra

Parašykite komentarą