Teisėsauga, kriminalai

Teisingumo ministerija sieks reglamentuoti partnerystės institutą

Teisingumo ministerija parengė Civilinio kodekso (CK) pataisas, kuriomis būtų užtikrintos ir reglamentuotos neįregistravusių santuokos, bet kartu gyvenančių ir šeiminius santykius kuriančių vyro ir moters teisės ir pareigos, būtų apsaugoti šių asmenų ir jų vaikų interesai.
Partneriais, kaip siūloma įstatymo projekte, galėtų tapti veiksnūs pilnamečiai asmenys, kurie nėra giminaičiai, nėra tarpusavyje sudarę santuokos bei nėra kitų asmenų partneriai. Siūloma įtvirtinti partnerystę pagal įstatymą, kai pats bendras vyro ir moters gyvenimas, sukuriant šeiminius santykius, sukelia teisinių pasekmių, nereikalaujant specialių formalumų.
Taip pat partneriai turėtų galimybę išviešinti partnerystę užregistravę pareiškimą dėl partnerystės Gyventojų registre. Įstatymo projekte taip pat numatyti ir partnerystės nutraukimo pagrindai. Jei tarp partnerių kiltų ginčas dėl partnerystės buvimo, teismuose jis būtų sprendžiamas ypatingos teisenos tvarka – greičiau ir paprasčiau.
„Šis partnerystės reglamentavimas leis įtvirtinti bendrai gyvenančių asmenų teisių apsaugą, o svarbiausia, užtikrins partnerių vaikų interesus ir teises. Be to, siūlomas reguliavimas sudarys prielaidas vienodai teismų praktikai sprendžiant ginčus, susijusius su partneryste, o tai lems didesnį visuomenės pasitikėjimą teismais“, – sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Šiuo metu kilus ginčams dėl partnerių turto padalinimo, teismai nevienodai sprendžia šiuos ginčus, todėl dažnai silpnesnė partnerystės santykių šalis nėra pakankamai apsaugota įstatymais, nukenčia partnerių vaikų interesai. Įstatymo projekte siūloma nustatyti bendrą taisyklę, kad turtas, partnerystės metu įgytas abiejų partnerių ar vieno jų vardu, yra laikomas bendrąja daline partnerių nuosavybe, išskyrus partnerių asmeninį turtą. Taip pat siūloma įtvirtinti, kad partnerių dalys jų bendrojoje dalinėje nuosavybėje yra lygios, kol nėra įrodyta kitaip. Notarine sutartimi bus galima susitarti, kad turto teisinis režimas būtų kitoks nei numatyta įstatyme.
Siūlomos nuostatos taip pat saugos partnerių vaikų teises. Siūloma įstatyme įtvirtinti tėvystės prezumpciją, taikomą partnerystės teisiniuose santykiuose tais atvejais, jeigu partneriai išviešino partnerystę. Tai reikštų, kad partneriams gimusio vaiko kilmė iš tėvo pusės nustatoma taip, kaip ir santuokos atveju – supaprastinta tvarka. Visais atvejais dalijant turtą turės būti atsižvelgiama į partnerių vaikų interesus, į partnerių nepilnamečių vaikų interesus turės būti atsižvelgiama ir tais atvejais, kai sprendžiamas klausimas dėl partnerių teisės naudotis gyvenamąja patalpa.
CK projekte taip pat siūloma įtvirtinti galimybę, atsižvelgiant į silpnesnio partnerio interesus, kreiptis į teismą dėl išlaikymo iš kito partnerio, jeigu partnerystė nutrūksta. Taip pat būtų išspręsta praktikoje kylanti su paveldėjimu susijusi problema mirus vienam partneriui. Tuomet mirusio partnerio turtą pergyvenęs partneris paveldėtų pagal įstatymą arba su pirmos ir antros eilės įpėdiniais. Abiem partneriams yra palikta galimybė susitarti ir dėl kitokių paveldėjimo taisyklių, kiek tai leidžia galiojantis teisinis reguliavimas.
Su Teisingumo ministerijos parengtomis CK pataisomis dėl partnerystės galima susipažinti internete.

Parašykite komentarą