Politika ir teisė

Teisingumo ministerija formuos teisinio švietimo ir rinkimų politiką

Vyriausybės posėdyje pakeitus Teisingumo ministerijos nuostatus, nuo šiol bus daugiau dėmesio skiriama visuomenės teisiniam švietimui Lietuvoje. Teisingumo ministerijai taip pat pavesta formuoti rinkimų organizavimo ir vykdymo politiką.
„Labai didelė Lietuvos gyventojų dalis neturi net elementarių žinių, kaip galima apginti savo teises. Tai yra opi problema, į kurią iki šiol niekas nekreipė beveik jokio dėmesio. Todėl Teisingumo ministerija įgyvendindama Vyriausybės programą ėmėsi iniciatyvos koordinuoti teisinio švietimo plėtrą Lietuvoje“, – sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Į Teisingumo ministerijos nuostatus įrašyta nauja funkcija dalyvauti visuomenės teisinio švietimo veikloje. Atlikdama šią funkciją, ministerija sieks galimybes visuomenei teisinių žinių ir gebėjimų, supažindinti visuomenę su galiojančiu teisiniu reglamentavimu ir veikiančia teisine sistema, pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir laisvėmis, jų apsauga ir pareigų vykdymu.
Taip pat Teisingumo ministerija formuos valstybės politiką Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą organizavimo ir vykdymo, politinių partijų steigimosi, registravimo ir veiklos srityse.
Dar viena nauja ministerijos funkcija – valstybės politikos formavimas teismo ekspertizės, registrų bei civilinės būklės aktų registravimo srityse.
Su Teisingumo ministerijos nuostatų pataisomis galima susipažinti internete.

Parašykite komentarą