Įvairenybės

Tautinių mažumų departamentas pradeda vykdyti ES projektą „Tautinių mažumų atstovų įtraukimas į darbo rinką“

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pradeda vykdyti projektą „Tautinių mažumų atstovų įtraukimas į darbo rinką“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 „Diskriminacijos mažinimas“.

Projekto pagrindinis tikslas – skatinti tautinių mažumų atstovų integraciją į darbo rinką ir į visuomenę.

Projekto tikslinė grupė – nevyriausybinio, viešojo sektoriaus darbuotojų, darbdavių ir visuomenės atstovai.

Projekto metu bus įgyvendintos šios veiklos:

  • tautinių mažumų atstovų įsitvirtinimo darbo rinkoje stebėsenos metodikos sukūrimas, tikslinių grupių tankiausiai tautinių mažumų gyvenamose vietovėse tyrimai;
  • mokymai apie tautines mažumas, jų kultūrines ypatybes, remiantis gerosios praktikos darbo rinkoje pavyzdžiais, organizavimas;
  • veiklos stiprinančios tarpkultūrinį dialogą ir toleranciją;
  • gerosios nediskriminavimo darbo rinkoje praktikos, pasitelkiant integracijos ambasadorius, sklaida tarp tautinių mažumų;
  • informacijos apie darbo rinkos galimybes sklaida.

Į projekto veiklas numatoma įtraukti ne mažiau kaip 895 nevyriausybinio, viešojo sektoriaus darbuotojų, darbdavių ir visuomenės atstovų.  

Pranešimą paskelbė : Vaiva Vėželytė-Pokladova, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Parašykite komentarą