Politika ir teisė

TATENA IRRS pakartotinės misijos ekspertai – Lietuvoje pasiekta pažanga tobulinant branduolinės ir radiacinės saugos reglamentavimo sistemą

2020 m. gruodžio 2 d. Lietuvoje baigėsi septyniolika dienų trukusi nuotoliniu būdu atlikta branduolinės ir radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos tarptautinio vertinimo pakartotinė misija (angl. Integrated Regulatory Review Service follow-up mission, toliau – IRRS pakartotinė misija).

Pirmoje per keturiasdešimt metų TATENA nuotoliniu būdu atliktoje misijoje ekspertai įvertino pažangą, kaip Lietuva sustiprino branduolinės ir radiacinės saugos sistemą ir įgyvendino rekomendacijas ir pasiūlymus, kurie buvo pateikti 2016 m. pagrindinės IRRS misijos metu. Taip pat pažymėjo, kad kai kurias radiacinės saugos reglamentavimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sritis dar reikėtų gerinti.

IRRS pakartotinės misijos ekspertai įvertino, kad dauguma Lietuvai skirtų rekomendacijų yra įgyvendintos. Taip pat atkreipė dėmesį į tinkamą TATENA saugos standartų taikymą branduolinės ir radiacinės saugos teisinio reguliavimo sistemoje, atliktus pakeitimus dėl visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime.

„Lietuva padarė esminę pažangą ir pagerino branduolinės ir radiacinės saugos reglamentavimo infrastruktūrą pagal TATENA saugos standartų reikalavimus“, – sakė IRRS pakartotinės misijos vadovas Anthonis Hartas (Anthony Hart), Jungtinės Karalystės Branduolinės saugos reguliavimo tarnybos (ONR) technikos direktorius. „IRRS pakartotinės misijos ekspertai pažymėjo, kad visoje reglamentavimo sistemoje yra labai sklandžiai įgyvendintas proporcingumo principas, kuris leidžia VATESI ir RSC tiksliau numatyti ir vertinti rizikingiausias veiklos sritis“, – kalbėjo A. Hartas.

IRRS pakartotinės misijos ekspertai pateikė Lietuvai keletą rekomendacijų dėl radioaktyviųjų atliekų būsimo galutinio sutvarkymo reglamentavimo, bet ši sritis jau bus kitos TATENA ARTEMIS misijos, kuri Lietuvoje planuojama 2021 m. birželio mėnesį, detalesnio vertinimo dalis.

Taip pat pateiktos kelios naujos rekomendacijos VATESI dėl saugos analizės atnaujinimo prieš uždarant atliekynus ir neplanuotų patikrinimų branduolinės energetikos objektuose atlikimo reglamentavimo ir RSC dėl nekontroliuojamų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių radiacinės saugos reglamentavimo tobulinimo.

„Džiaugiamės IRRS pakartotinės misijos ekspertų labai gerai įvertinta Lietuvos pažanga įgyvendinant pagrindinės misijos rekomendacijas ir pasiūlymus”, – sakė VATESI viršininkas Michailas Demčenka. „Pateiktos naujos rekomendacijos padės ir toliau mums gerinti reglamentavimo sistemą ir pritaikyti geriausią tarptautinę praktiką“.

„Radiacinės saugos infrastruktūros tobulinimas yra nuolatinis procesas“, – sakė RSC direktoriaus pavaduotoja laikinai einanti direktoriaus pareigas Ramunė Marija Stasiūnaitienė. „Ateityje susidursime su dar didesniais iššūkiais, todėl dėkojame tarptautiniams ekspertams, kad mūsų pastangos ir atlikti darbai yra labai gerai vertinami“.

IRRS pakartotinės misijos ekspertai per tris mėnesius parengs ataskaitą ir ją pateiks Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Misijoje dirbo ekspertai iš Jungtinės Karalystės, Kanados, Nyderlandų, Pakistano, Slovėnijos, Suomijos taip pat penki TATENA sekretoriato darbuotojai.

TATENA IRRS misijos organizuojamos valstybių narių prašymu, jos skirtos šalies branduolinės ir radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemai gerinti, taip pat įvertinti valstybės įsipareigojimus užtikrinti branduolinę ir radiacinę saugą.

TATENA paskelbtas pranešimas anglų kalba: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-experts-conduct-first-virtual-safety-peer-review-mission-see-strengthened-safety-in-lithuania

Pranešimą paskelbė: Asta Mensonė, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI)

Parašykite komentarą