Nekilnojamas Turtas

Tarptautinę architektų dieną pristatyti Nacionaliniai architektūros apdovanojimai – prizai bus išdalinti 2023 m. liepos 1-ąją

Liepos 1-j, Tarptautinarchitektdien, oficialiai pristatyti Nacionaliniai architektros apdovanojimai’2023 (NAA), kuriuos inicijuoja Aplinkos ministerija. i diena pasirinkta neatsitiktinai – simbolika, kad lygiai po met, ventinio renginio metu bus paskelbti pirmieji NAA laimtojai.

Pasak aplinkos ministro Simono Gentvilo, Nacionaliniai architektros apdovanojimai pirmiausia skirti skatinti auktos kokybs, darnios architektros objektatsiradimir vertinti jautorius.

„Kas dvejus metus teikiami apdovanojimai taps ne tik architektų įvertinimo, lyderysts simboliu. Neabejoju, kad jie rodys ir teisingkryptį į glaudesnvalstybs ir architektbendruomens bendradarbiavim, stiprins tarpusavio ryius, taps vieningumo pavyzdiu. Juk visi turime tpattiksl– tvaresn, ilgalaikikesnarchitektr, prie kurios visi galime prisidti“, – naujuosius apdovanojimus pristato S. Gentvilas.

Nacionaliniai architektros apdovanojimai pristatyti Kauno centriniame pate – viename ireikmingiausitarpukario Lietuvos moderniosios architektros objekt. Ateityje iame pastate planuojama steigti Architektros institut.

„Mes vis dar per maai kalbame apie architektros kokyb– jnusako ne reglamentai, ne statymo nuostatos, bet mspailkestis supaniai aplinkai, msvizija, kaip gyvensime ateityje, kpaliksime savo vaikams.
Kokyb
architektroje gerai knija Naujojo europinio bauhauzo idjos – aplink, ekonomika ir kultrvienijanti iniciatyva, kuri paremta estetika, tvarumu ir bendryste. Manau, btent to iandien reikia ir kokybikai architektrai. Nacionaliniai architektros apdovanojimai pads pastebti ir vertinti geriausius Lietuvos architektdarbus – taip jie taps inomesni visuomenje, kels pasididiavim, smalsum, reiklumsupaniai aplinkai“, – sako kultros ministras Simonas Kairys.

Paraikos – nuo rugsjo 1 dienos

Pirmuosiuose NAA apdovanojimuose nugaltojai bus renkami atuoniose kategorijose, o devintasis prizas „Grand Prix“ bus renkamas ivisose kategorijose laimjusidarb. Paraikos bus priimamos nuo rugsjo 1 iki kovo 1 d., vliau ekspertkomisija visose kategorijose irinks po tris nominantus, o liepos 1-jbus paskelbti geriausi pastarjmetarchitektros objektai ir jautoriai.

apdovanojimus gals pretenduoti per pastaruosius dvejus kalendorinius metus gyvendinti architektriniai projektai, t.y. nuo 2021 m. sausio 1 iki 2022 m. gruodio 31 dienos.

Pasak aplinkos viceministrs Daivos Velikaits-Matusevičės, komisijos nariai, kurie bus kvieiami atsivelgiant jindlarchitektros srityje ir visuomeninje veikloje, bus pristatyti vliau. „Visi komisijos nariai bus iLietuvos arba susijsu msų šalimi, nes tai Nacionaliniai architektros apdovanojimai. Tai ir architektbendruomens nariai, ir tiesiogiai susijusisrii– paveldo, kratovaizdio, istorijos, menotyros ekspertai“, – teigia aplinkos viceministr.

Sustiprins bendryst

Lietuvos architektrmpirmininkas Lukas Rekeviius tikisi, kad Nacionaliniai architektros apdovanojimai sustiprins valstybs ir architektbendruomens bendryst.

„Be abejo, apdovanojimas yra ne tik vertinimas, pripainimas, bet ir pareigojimas. architekt, kuris yra vertintas svariu valstybiniu apdovanojimu, siklausoma labiau, jis atstovauja architektbendruomenir gali svariau pareikti savo nuomonę įvairiais visuomeniniais klausimais, inaudoti savo taką įvairisvarbiklausimsprendimui ar procestobulinimui“, – sako L. Rekeviius.

Architektrmpirmininkas tikisi, kad Nacionaliniai architektros apdovanojimai taip pat taps vartais prestiinius tarptautinius konkursus, kur alies architektdarbai turs dar daugiau galimybirykiau suibti.

Nacionalins kultros ir meno premijos laureatas, architektas Gintaras Balytis akcentuoja, kad architekto profesija yra atsakinga, nes nors objektai projektuojami iai dienai, taiau visuomet velgiama ateit– su kiekvienu pastatu programuojama, koks miestas bus ateityje.

„Architekto misija – atsivelgti esamsituacijir nenubraukti galimybiateities kartoms toje vietoje gyventi ir jtoliau pltoti. O apdovanojimas rodo, kad jo pasirinkta kryptis yra teisinga ir paskatinimas judti toliau bei tsti savo misij“, – sako architektas ir paymi, kad architektroje visuomet svarbu atkreipti dmes, kaip objektas kuria erdvir reaguoja esamaplink.

2023 m. Nacionaliniarchitektros apdovanojimkategorijos

 1. Grand Prix: Geriausias krinys

  Pagrindinis nacionalinis apdovanojamas architektros srityje. Geriausias architektros krinys renkamas iviskitose kategorijose nugaljusidarb.

 2. Geriausias gyvenamosios architektros krinys

  Apdovanojimas teikiamas geriausiam realizuotam gyvenamojo bsto projektui. Kategorija apima vistipgyvenamuosius pastatus.

 3. Geriausias kultros, sporto ir mokslo architektros krinys

  Apdovanojimas teikiamas geriausiam realizuotam kultros, sporto ir mokslo paskirties projektui. Kategorija apima kultros, sporto ir mokslo paskirties statinius.

 1. Geriausias visuomenins architektros krinys

  Apdovanojimas teikiamas geriausiam realizuotam visuomenins architektros projektui. Kategorija apima vistipvisuomenins (iskyrus kultros, sporto ir mokslo) ir specialiosios paskirties statinius.

 2. Geriausia vieoji erdv

  Apdovanojimas teikiamas geriausiai realizuotai visuomenei atvirai erdvei. Kategorija apima architektros objektformuojamas erdves, urbanistikos ir kratovaizdio architektros darbus.

 3. Geriausias tvarios architektros krinys

  Apdovanojimas teikiamas projektui, skyrusiam iskirtindmestvarios architektros aspektams. Kategorija apima vistiprealizuotus architektros darbus.

 4. Geriausia reaktyvacija

  Apdovanojimas teikiamas projektui, geriausiai inaudojusiam esamas aplinkos struktras. Kategorija apima visus realizuotus konversij, restauracij, rekonstrukcijarchitektros darbus, skaitant viešąsias erdves bei teritorijas.

 5. Geriausias urbanistikos krinys

  Apdovanojimas teikiamas urbanistikos projektui, skyrusiam iskirtindmesdarnaus planavimo aspektams. Kategorija apima vistipparengtus (suderintus ir patvirtintus) urbanistikos ir miestplanavimo darbus.

 6. Uarchitektros lauko ribpltim

  Apdovanojimas skiriamas svariausiam baigtam architektros moksliniam tyrimui.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Šileikytė, UAB „Kūrybiniai komunikacijos sprendimai“

Parašykite komentarą