Studijos

Švietimo ir mokslo komitetas siūlo neatsisakyti baigiamųjų abitūros egzaminų ir priimti pagrįstus sprendimus dėl egzaminų terminų ir formų

2020 m. kovo 26 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Kovo 25 d. nuotoliniu būdu vykusiame Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje aptarti klausimai dėl karantino įvedimo ir privalomai sustabdyto ugdymo, mokymo ir studijų proceso visose švietimo įstaigose.

Komitetas, manydamas, kad ugdymo procesas, pasirengimas egzaminams ir stojamieji egzaminai turi būti organizuojami ir vykti tinkamai, atsižvelgdamas į šių klausimų aptarimą viešojoje erdvėje, taip pat siekdamas į gautas užklausas atsakyti remdamasis oficialia informacija, nutarė kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, prašydamas:

-neatsisakyti baigiamųjų egzaminų pakeičiant juos abiturientų vertinimu pagal metinius pažymių vidurkius;

-priimti pagrįstus sprendimus dėl abitūros egzaminų terminų ir formų (egzaminus laikyti nuotoliniu būdu, vėlinti brandos egzaminų sesiją) ir šią informaciją oficialiai paskelbti visuomenei;

-organizuoti tinkamą pagalbą abiturientams (daugiau individualių konsultacijų su mokytojais, metodinė pagalba ir kt.) pasiruošti abitūros egzaminams ir skirti tam reikalingus resursus;

-teikti informaciją komitetui apie priimtus ir planuojamus priimti sprendimus, dėl nuotolinio ugdymo kylančius iššūkius ir jų sprendimo būdus.

Parengė Seimo kanceliarijos

Švietimo ir mokslo komiteto biuro vedėja Lina Vingrytė

Tel. (8 5) 239 6879, mob. 8 698 42 450

El. p.lina.vingryte@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą