Verslas

SUTEIKTAS FINANSAVIMAS NAUJŲ VANDENTVARKOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI VILNIAUS REGIONE

  • Iš UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) valdomo Vandentvarkos fondo (VF) bei grąžinamosios subsidijos priemonės (GS) UAB Vilniaus vandenys suteikta 3,5 mln. Eur paskola bei 2,4 Eur subsidija.
  • UAB Vilniaus vandenys suteiktas finansavimas skirtas 4 infrastruktūrinių projektų įgyvendinimui Vilniaus regione: Vilniaus, Šalčininkų, Eišiškių ir Švenčionėlių miestų aglomeracijose.
  • VF tikslas – finansuoti vandentvarkos projektus, didinančius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tvarkymo prieinamumą bei gerinančius jų kokybę, siekiant apsaugoti aplinką nuo nuotekų žalingo poveikio.
  • GS tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą aglomeracijose, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų apkrova.

UAB Vilniaus vandenys jau turi daugiau galimybių plėtoti kiekybiškai ir kokybiškai reikšmingus vandentvarkos projektus, o vilniečiai, esantys Antakalnio, Fabijoniškių, Naujosios Vilnios ir Verkių seniūnijose bei Eišiškių, Šalčininkų ir Švenčionių miestų gyventojai neužilgo gaus kokybiškesnes paslaugas. Prognozuojama, kad per 2 metus įgyvendinus minėtus projektus Vilniaus regione prie naujai nutiestų geriamojo vandens tinklų bus prijungta daugiau nei 800 gyventojų, o gyventojų, prijungtų prie nuotekų surikimo tinklų, skaičius padidės iki beveik 2000.

Šių projektų įgyvendinimą padės užtikrinti VIPA bei UAB Vilniaus vandenys pasirašytos finansavimo sutartys, pagal kurias suteikiama 3,5 mln. Eur paskola ir 2,4 mln. Eur subsidija.

„Rengdami ateinančių trejų metų veiklos ir plėtros planą ir vandentvarkos projektus atsižvelgėme į klientų poreikius ir akcininkų lūkesčius plėsti naujus bei modernizuoti esamus tinklus, tuo pat metu užtikrinant aplinkosaugos reikalavimus.“, – sako UAB „Vilniaus vandenys“ generalinis direktorius Marius Švaikauskas.

Valstybė tęsia finansinių priemonių taikymą viešosios infrastruktūros projektų finansavimui. Vandentvarkos sektorius ilgus metus buvo finansuojamas teikiant negrąžinamąsias subsidijas, tačiau toks finansavimo modelis nebuvo tvarus ir ilgalaikis. Nauja finansavimo priemonė suteikia galimybę efektyviau valdyti ribotus ES finansinius išteklius, užtikrinti papildomų lėšų pritraukimą ir ES fondų lėšų pakartotinį panaudojimą.

„Tikimės, kad pirmosios pasirašytos finansavimo sutartys taps paskata ir kitoms vandentvarkos sektoriaus įmonėms pasinaudoti sudarytomis finansavimo galimybėmis, o Vandentvarkos fondas taps ilgalaikiu ir tvariu vandentvarkos tinklų plėtros ir rekonstrukcijos finansavimo šaltiniu.“ – sako Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas susisiekimo ir klimato kaitos klausimais Giedrius Surplys.

VF paskolos nuotekų tinklų plėtrai gali būti derinamos su grąžinamąja subsidija, kuriai finansavimas skiriamas iš Sanglaudos fondo lėšų. Pažymėtina, kad subsidijos lėšomis gali būti finansuojama tik nuotekų surinkimo tinklų plėtra, o VF paskola teikiama geriamojo vandens ir nuotekų rekonstrukcijos projektams finansuoti.

„Džiugu prisidėti prie gerovės Lietuvoje kūrimo ir prasmingų investicijų skatinimo. Džiaugiamės partneryste su UAB Vilniaus vandenys bei kitų savivaldybių vandentvarkos įmonėmis plečiant vandentvarkos ir nuotekų surinkimo infrastruktūrą tiek Vilniaus regione, tiek ir gerinant kitų miestų bei vietovių infrastruktūrą. Kviečiu visas Lietuvos vandentvarkos įmones pasinaudoti galimybe plėsti ar modernizuoti vandentvarkos infrastruktūrą ir kreiptis į mus dėl reikiamo finansavimo. sako VIPA generalinis direktorius Gvidas Dargužas.

Būtina finansavimo sąlyga – pareiškėjai turi turėti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją, išduotą Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos ir būti paskirti regioniniu viešuoju geriamojo vandens tiekėju arba viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju. Taip pat įgyvendinami projektai turi atitikti savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą.

VF paskolos viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams palankiomis sąlygomis teikiamos iki 20 metų terminui.

Papildoma informacija

Apie VIPA: Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), tai 2012 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įsteigta finansų įstaiga, turinti Nacionalinės plėtros įstaigos statusą.

Mūsų veiklos tikslas – finansuoti valstybei svarbius projektus, kurių reikia rinkai arba (ir) tuos, kuriems finansavimas ribotas ar neoptimalus. VIPA teikia paskolas, garantijas už grąžinamąsias investicijas arba įgyvendina panašias priemonės, finansuojamas nacionalinėmis, Europos Sąjungos ir kitų finansinės paramos programų, ar finansavimo šaltinių lėšomis (pvz., Europos investicijų banko ar kitų tarptautinių finansinių institucijų). VIPA per valdomus fondus ir finansines iniciatyvas sėkmingai prisideda įgyvendinant klimato kaitos sušvelninimą ir didinant energinį efektyvumą viešosios infrastruktūras (ar viešojo intereso) objektuose.

Grąžinamoji subsidija. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonė Nr. 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“.

UAB Vilniaus vandenys per trejus metus į infrastruktūros plėtrą, rekonstrukciją bei skaitmeninimą investuos 108,7 mln. Eur – 3 kartus daugiau nei 2017-2019 m. Didžioji dalis investicijų bus skirta su darnia veiklos plėtra ir infrastruktūros modernizavimu susijusiems projektams.

Pranešimą paskelbė: Žilvinas Kačiuška, Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) / Public Investment Development Agency

Parašykite komentarą