Įvairenybės

Suderintos UAB „Kelmės vanduo“ bazinės paslaugų kainos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), įvertinusi UAB „Kelmės vanduo“ 2015 m. faktines sąnaudas ir planuojamus įgyvendinti investicijų projektus, suskaičiavo 12,72 tūkst. Eur daugiau būtinųjų sąnaudų, reikalingų veiklai vykdyti, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,47 Eur/m3 (be PVM) bazinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, taip pat suderinta 1,74Eur/mėn. (be PVM) apskaitos kaina.

Šiuo metu vartotojams taikomos kainos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą galioja nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.

Kainos pokytį iš esmės lėmė įvertinti 6,2 proc. mažesni realizuotino geriamojo vandens kiekiai ir 15,93 proc. didesni tvarkomų nuotekų kiekiai negu buvo planuota ankstesnio kainų derinimo metu 2011–2015 m. laikotarpiui, padidėjusi ilgalaikio turto įsigijimo vertė ir įvertintos didesnės ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, ir kiti būtinųjų sąnaudų pokyčiai (elektros energijos sąnaudos, darbo užmokesčio sąnaudos, investicijų grąža).

VKEKK suderintos naujos UAB „Kelmės vanduo“ bazinės paslaugų kainos įsigalios jas patvirtinus Kelmės rajono savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. UAB „Kelmės vanduo” aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 2 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 74 proc. Kelmės rajono savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – 49 proc. Tik 16 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka Higienos normos reikalavimus. Pagrindinės priežastys, trukdančios pasiekti kokybės rodiklius, yra padidinta geležies koncentracija požeminiame vandenyje, taip pat kai kuriuose gręžiniuose fiksuojama didesnė nei leistina fluoro koncentracija. Šias problemas bendrovė ketina išspręsti jau artimiausioje ateityje, pastatydama vandens gerinimo įrenginius. Daugiau nei 90 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų kokybės rodiklių.

2011–2015 m. bendrovė į vandentvarkos ūkio gerinimą ir plėtrą investavo beveik 8,4 mln. Eur, dalis lėšų buvo gauta iš ES struktūrinių paramos fondų. Kelmės mieste buvo pastatyti dumblo apdorojimo įrenginiai, paklota apie 19,5 km vandentiekio ir beveik 23 km nuotekų tinklų, pastatytos trys nuotekų siurblinės, suteikta galimybė prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungti naujiems vartotojams. Bendrovė taip pat rekonstravo nuotekų valyklą Tytuvėnuose ir nutiesė 4,4 km vandentiekio tinklų bei beveik 9 km nuotekų tinklų, pastatė tris nuotekų siurblines. Užvenčio miestelyje nutiesta apie 6 km nuotekų ir beveik 4,1 km vandentiekio tinklų, pastatyta Užvenčio nuotekų valykla, kurioje įrengti nuotekų valymo įrenginiai, taip pat įrengtos 4 nuotekų siurblinės. Šie projektai sudarė galimybes prie centralizuotų tinklų prijungti naujus vartotojus.

2016–2018 m. laikotarpiu UAB „Kelmės vanduo“ numačiusi įgyvendinti investicijų už beveik 5,8 mln. Eur, iš kurių beveik 4 mln. Eur tikimasi finansuoti pasinaudojant ES parama. Už šias lėšas bendrovė planuoja Kukiečių gyvenvietėje pakloti apie 3,9 km naujų nuotekų tinklų bei pastatyti 4 naujas nuotekų siurblines, Grinių gyvenvietėje – pakloti apie 4,9 km naujų vandentiekio ir 6,5 km nuotekų tinklų, taip pat numatyta rekonstruoti esamus nuotekų tinklus bei pastatyti 4 naujas nuotekų siurblines, įrengti naujus vandens gerinimo įrenginius, kurie ne tik padidins paslaugų prieinamumą gyventojams, bet ir užtikrins, kad visas tiekiamas geriamasis vanduo atitiktų kokybės rodiklius. Grinių bei Kukiečių gyvenvietėse taip pat numatyta pastatyti ir rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius.

2015 m. UAB „Kelmės vanduo“ realizavo 431,3 tūkst. m³ vandens. Bendrovė dirba nuostolingai: 2015 m., vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, patyrė 244,89 tūkst. Eur nuostolio.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą