Įvairenybės

Suderintos Baltijos šalių elektros energijos sistemos sinchronizavimo su kontinentinės Europos tinklais investicijos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) suderino Lietuvai tenkančią bendro intereso projekto „Baltijos šalių elektros energijos sistemos integravimas į Europos tinklus ir sinchronizavimas su jais“ investicijų dalį – 167,045 mln. Eur. Bendra Baltijos šalyse įgyvendinamų investicijų vertė – 432,55 mln. Eur.

Visas Sinchronizacijos projektas bus įgyvendinamas 3 etapais. VKEKK suderinta investicijų suma apima I etapo darbus, lėšos bus skiriamos Lietuvos perdavimo tinklo infrastruktūrai, reikalingai geresniam Baltijos valstybių energijos sistemų integravimui į kontinentinės Europos tinklus ir integracijai į rinką. Dėl Sinchronizacijos projekto 2 ir 3 etapų perdavimo sistemos operatoriai pateiks atskiras investicijų derinimo paraiškas, dėl jų nacionalinės reguliavimo institucijos turės priimti atskirtus sprendimus.

Remiantis Baltijos šalių perdavimo sistemos operatorių atliktos kaštų ir naudos analizės rezultatais, kiekviena Baltijos šalis gauna teigiamą grynąją naudą, todėl kiekvienos šalies investicijų kaštai dengiami atitinkamo Baltijos šalių perdavimo sistemos operatoriaus. Dėl Latvijos ir Estijos investicijų kaštų dalies taip pat sprendimus turi priimti Latvijos ir Estijos nacionalinės reguliavimo institucijos. Planuojama, kad rugsėjo mėnesio pradžioje Baltijos reguliavimo institucijų vadovai pasirašys bendrą Baltijos šalių nacionalinių reguliavimo institucijų kaštų pasidalinimo susitarimą, kuris yra vienas iš reikalavimų perdavimo sistemos operatoriams kreipiantis dėl ES lėšų, siekiant finansuoti dalį investicijų projekto kaštų.

Sinchronizacijos projektą sudaro investicijos į Baltijos šalių elektros perdavimo sistemas, sinchronizavimui reikalingus valdymo sistemų atnaujinimus, sustiprinimą, jos yra būtinos, nepriklausomai nuo pasirinkto sinchronizavimo scenarijaus. Šias investicijas Lietuvoje numatyta atlikti iki 2025 m.

Sinchronizacijos projektas yra vienas pagrindinių 2018 m. birželio mėn. patvirtintos Nacionalinės energetikos strategijos tikslų. Taip pat jis atitinka 2018 m. birželio 28 d. Briuselyje Europos Komisijos ir Baltijos šalių vadovų pasirašytas politines Baltijos valstybių elektros energijos tinklų ir kontinentinės Europos tinklo sinchronizavimo veiksmų gaires.

Jei projektas nebūtų finansuojamas ES lėšomis, numatytų atlikti investicijų įtaka, palyginus su 2018 m. nustatyta reguliuojama elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutine riba, lygia 0,619 ct/kWh, 2026–2035 m. laikotarpiu sudarytų vidutiniškai 0,107 ct/kWh arba 17,2 proc. didėjimą.

Kadangi Sinchronizacijos projekto įgyvendinimas turės reikšmingos įtakos perdavimo kainos viršutinei ribai, VKEKK rekomendavo AB „Litgrid“ kartu su kitais Baltijos šalių operatoriais pateikti paraišką Inovacijų ir tinklų programų vykdomajai įstaigai, siekiant maksimaliai galimos finansinės paramos šiam projektui įgyvendinti iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Bendro intereso projektams maksimalus galimas finansavimas siekia iki 75 proc.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą