Įvairenybės

Suderintos AB „Šiaulių energija“ investicijos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama  užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą Šiaulių mieste, suderino AB „Šiaulių energija“ investicijas už 2,5 mln. Eur sumą.

Bendrovė 2018–2019 m. vykdė šilumos perdavimo tinklų projektavimo ir rekonstravimo darbus Šiaulių mieste (4 projektai, bendra vertė – 1,75 mln. Eur). Atskirose miesto šilumos perdavimo tinklo atkarpose bekanaliu būdu paklota daugiau nei 2 km tinklų, iš anksto izoliuotų šilumos izoliacija su gedimų kontrolės sistema. Preliminariais skaičiavimais, atlikus darbus šilumos perdavimo tinkle patiriami nuostoliai vidutiniškai per metus sumažės 744,13 MWh, o tai leis sumažinti šilumos gamybos sąnaudas (kintamas) vidutiniškai 17,15 tūkst. Eur per metus.

Taip pat bendrovė modernizavo vandens paruošimo įrangą (pašalinamas oras ir kt.) Pietinėje katilinėje (Šiaulių m.), kur vanduo buvo paruošiamas susidėvėjusiais ir technologiškai pasenusiais atmosferiniais įrenginiais (daeratoriais). Įgyvendinus investiciją, jie pakeisti naujais vakuuminiais įrenginiais (daeratoriais), kurie sudaro galimybes pašildyti vandenį po turbinos atidirbusiu garu. Tai leidžia maždaug 142 MWh per metus sumažinti šilumos energijos kiekį technologinėms reikmėms.

2020 m. AB „Šiaulių energija“ numačiusi įrengti 50 kWp saulės fotovoltinę jėgainę (Kuršėnų miesto katilinė), kurios pagaminama elektros energija bus naudojama šilumos gamybai ir šilumos tiekimui. Tikimasi, kad 40 proc. šiai investicijai įgyvendinti reikalingų lėšų bus finansuota pasinaudojant subsidija (pateikta paraiška Aplinkos projektų valdymo agentūrai), o šilumos kaina vartotojams vidutiniškai mažės 0,0006 ct/kWh.

Iki 2021 m. pabaigos bendrovė yra suplanavusi pagal poreikį vykdyti Šiaulių miesto viešosios infrastruktūros (susidėvėję, magistraliniai, kvartaliniai ir įvadiniai šilumos tiekimo tinklai) rekonstrukciją, kapitalinį remontą ir / ar plėtrą, kad ateityje nebūtų ardoma naujai įrengta infrastruktūra, kurios atstatymas taip pat didintų ir vėlesnio rekonstravimo kainą.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą