Studijos

Stiprinama socialinė partnerystė šalies kultūros sektoriuje

Kultūros ministras Simonas Kairys ir Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Mantas Stanžys šiandien pasirašė susitarimą dėl Lietuvos kultūros šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo. Sutartis papildoma kultūros darbuotojams palankesnėmis nuostatomis dėl svarbių klausimų su darbdaviu sprendimo iniciavimo, poilsio dienų suteikimo, kitais aspektais.

Pasirašytame dokumente numatyta, kad profesinė sąjunga turi teisę kreiptis į darbdavį dėl šalims svarbių darbo, ekonominių ir socialinių sąlygų,  kolektyvinių sutarčių vykdymo klausimų ir klausimų, kuriems taikoma Darbo kodekse nustatytos informavimo ir konsultavimo procedūros, darbdaviui raštiškai pateikdama keliamų klausimų ir su šiais klausimais susijusios informacijos, kurią darbdavys turėtų pateikti, sąrašą, ir inicijuoti šių klausimų svarstymą. Ši nuostata įtraukta siekiant užtikrinti lygiateisiškumo, geranoriškumo, pagarbos teisėtiems savitarpio interesams ir įsipareigojimų realaus įvykdymo principais grįstą socialinę partnerystę ir tinkamą Darbo kodekse numatytų informavimo ir konsultavimo procedūrų vykdymą.

Lietuvos kultūros šakos kolektyvinės sutarties pakeitimu taip pat susitariama, kad profesinės sąjungos nariui, siekiant sudaryti sąlygas mažinti įtampą darbe ir gerinti psichologinę sveikatą, nustatoma 1 valanda trumpesnė darbo laiko norma per savaitę arba suteikiama galimybė dirbti ne mažiau 20 proc. mėnesinės darbo laiko normos nuotoliniu būdu.

Pagal pasirašyto dokumento nuostatas profesinės sąjungos nariui, auginančiam 1 vaiką iki 12 metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Skirtos dienos negali būti sumuojamos ir perkeliamos į kitą laikotarpį.

Lietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartis tarp Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos vadovų pasirašyta 2019 metais. Ši sutartis ir šiandien pasirašytas susitarimas dėl jos papildymo stiprina socialinę partnerystę šalies kultūros sektoriuje.

Pranešimą paskelbė: Ramūnas Korsakas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Parašykite komentarą