Nekilnojamas Turtas

Statybos produktų reglamento pokyčiai palankūs gamintojams

Europos Komisija inicijavo Statybos produktų reglamento III ir V priedų pakeitimus ir supaprastino statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijas, patikslino eksploatacinių savybių vertinimo procedūras. Tai užtikrins didesnį aiškumą ir lankstumą deklaruojant įvairių rūšių statybos produktų eksploatacines savybes.

Statybos produktų reglamente, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos, pakeisti du priedai. Jie nustato vertinimo ir tikrinimo sistemas ir Eksploatacinių savybių deklaracijos formą.

Nuo šiol išduotas Europos techninis įvertinimas (ETĮ) laikomas to produkto eksploatacinių savybių įvertinimu. Taip pat nustatyta, kad dabar už produkto tipo nustatymą atsakingas pats gamintojas, galintis deklaruoti produkto tipą remdamasis atliktais eksploatacinių savybių pastovumo vertinimais ir tikrinimais pagal nustatytas sistemas. Anksčiau produkto tipą nustatinėjo notifikuotoji įstaiga.

Patvirtinta statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos forma yra lankstesnė, aiškesnė, paprastesnė, kai kurie punktai labiau apibrėžti. Pridedami deklaracijos pildymo paaiškinimai, kuriuos pateikė deklaracijos formos rengėjai.

Eksploatacinių savybių deklaracijos, pateiktos į rinką prieš įsigaliojant šiam reglamento keitimui ir atitinkančios anksčiau galiojusio reglamento nuostatas, laikomos atitinkančiomis šį reglamentą.

Notifikuotųjų įstaigų išduoti sertifikatai ir kiti dokumentai, išduoti iki įsigaliojant šiam reglamento keitiniui, taip pat laikomi atitinkančiais šį reglamentą.

Statybos produktų reglamento III ir V priedus keičiančius teisės aktus rasite šiose nuorodose:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1403771888073&uri=CELEX:32014R0574

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1403772028190&uri=CELEX:32014R0568

Parašykite komentarą