Įvairenybės

Sprendžiant klimato kaitos problemą – kiminų sodinimo talka Aukštumalos durpyne

„Pelkei reikia jūsų darbščių rankų!“, – tokiu šūkiu Lietuvos gamtos fondas (LGF) kviečia savanorius pasinaudoti unikalia galimybe ir sudalyvauti neeiliniame įvykyje Lietuvoje – talkos metu dviejų hektarų ploto sausą durpyną paversti žaliu kiminų kilimu! Tokio masto talkos, kaip jau šį penktadienį ir šeštadienį LGF organizuojamas kiminų sodinimas, mūsų šalyje dar nebuvo. Jos dalyviai savo rankomis prisidės prie pelkės atkūrimo jau beveik 140 metų eksploatuojamame Aukštumalos durpyne (Šilutės raj.) ir taip padės spręsti svarbias aplinkosaugos problemas.

„Apie tai kol kas nėra plačiai kalbama, bet viena iš svarbių pelkių funkcijų – klimato kaitos švelninimas, pelkėms sugeriant šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir jas tūkstantmečiams užrakinant durpių kloduose. Deja, dėl masiško jų sausinimo daugelis pelkių nyksta, o, sausai durpei mineralizuojantis, į atmosferą išsiskiria didžiuliai kiekiai šiltnamio efektą sukeliančių dujų: anglies, azoto oksidai ir kt. LGF inicijuotas kiminų sodinimas ir pelkių augalinės dangos atkūrimas durpyne yra tarptautinio projekto „CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumoje” dalis. Projekto veiklose numatyta taikyti inovatyvius pelkių ekosistemų atkūrimo metodus. Vienas iš jų – durpes formuojančių augalų – durpojų (daugiausia – kiminų) pradmenų įkurdinimas išeksploatuotoje Aukštumalos  durpyno dalyje, kurioje savaiminis pelkei būdingos augalinės dangos atsikūrimas yra neįmanomas arba labai lėtas. Būtent vienam iš šių darbų etapų mums ir reikalinga savanorių pagalba“, – pasakoja LGF ekspertas ir šio projekto vadovas Nerijus Zableckis.

Šiandien prasidėjusios talkos metu numatyta surinkti donorinę kiminų dangos medžiagą, kuri šeštadienį bus paskleista specialiai įrengtame dviejų hektarų ploto kiminų auginimo eksperimentiniame lauke.

Kiminų sodinimo talka – tik vienas iš keleto aukštapelkinės augalų dangos atkūrimo durpyne etapų. LGF iniciatyva išeksploatuotoje Aukštumalos durpyno dalyje šią vasarą įrengtas kiminų ir kitų aukštapelkinių augalų pradmenų įkurdinimo eksperimentinis laukas. UAB J. Jonyno Ecofirma specialistai ištyrė eksperimentinio lauko durpių savybes, galimybę kiminų auginimo lauką aprūpinti gyvybiškai reikalingu vandeniu ir suprojektavo kiminų auginimo lauko įrengimo schemą. Kvalifikuoti UAB Klasmann-Deilmann Šilutė įmonės darbuotojai performavo lauko reljefą, užlygino sausinamuosiu griovius, suformavo drėkinimo griovelių tinklą, iškasė ir įrengė vandens, skirto kiminų lauko drėkinimui, kaupimo rezervuarus bei nuveikė daug kitų paruošiamųjų darbų.

„Džiugu, jog, atsirado pelkių ir visų mūsų ateitimi susirūpinusių savanorių, maloniai sutikusių dalyvauti talkoje, tam nepagailėjusių savo brangaus laiko ir jėgų. Atsidėkodami talkininkus vaišinsime pietumis ir garuojančia arbata, pasirūpinsime iš toliau atvykusiųjų nakvyne. Labai vertiname tokią pagalbą ir didėjantį žmonių sąmoningumą aplinkosaugos srityje“, – sako N. Zableckis.

Pranešimą paskelbė: Eglė Kirliauskaitė, Lietuvos gamtos fondas

Parašykite komentarą