Studijos

Socialinis darbas – profesija norintiems keisti pasaulį

Šių dienų dinamiškai besikeičiančioje visuomenėje, kurioje žmonių socialinės problemos tampa vis sudėtingesnės, viena reikalingiausių ir paklausiausių profesijų yra socialinis darbas. 

Socialinio darbo tikslas – pagalba žmogui, kai jį ištinka krizė. Socialinių darbuotojų klientai – asmenys susidūrę su problemomis, kurios jiems atrodo neišsprendžiamos. Šis jausmas daugelį asmenų įstumia į krizinę situaciją, prarandamas gebėjimas pilnavertiškai funkcionuoti. Socialinis darbuotojas turi reikalingų žinių ir įgūdžių, o klientai – problemas. Socialiniai darbuotojai sugeba pagarbiai klientui padėti atskirti savąjį „aš“ nuo problemos. Šis laikmetis jau nebeapsiriboja tuo, kas pasiekta: socialinių darbuotojų veikla plečiasi, jie turi numatyti inovacinį procesą. Svarbu, kad būtų ne tik naujovių kūrėjų, bet ir naujovių realizatorių. Socialinio darbuotojo užduotis tampa ne tik pagalbos teikimas, bet ir naujų pagalbos formų ir paslaugų organizavimas. Svarbu padėti nelaimėje, mobilizuoti bendruomenę, šeimos narius, stimuliuoti teigiamus ryšius tarp bėdoje atsidūrusių asmenų ir aplinkinių.

Socialinių darbuotojų profesionalumas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, plėtojant socialines paslaugas, kadangi socialiniai darbuotojai pirmieji savo veikloje susiduria su įvairiomis socialinėmis žmonių grupėmis, atskirų žmonių ir bendruomenės socialinėmis problemomis, todėl socialinių darbuotojų gebėjimas įvertinti esamą situaciją, numatyti socialinių problemų šaltinius ir parinkti efektyviausius socialinių paslaugų teikimo būdus – yra vienas svarbiausių socialinės globos ir socialinių paslaugų politikos vystymo svertų. 

Panevėžio kolegijoje rengiami socialiniai darbuotojai baigę studijas įgyja žinių, kurios suteikia daug galimybių, daug praktinių žinių, naujų pojūčių, patirties, moko padėti žmonėms, suprasti vienas kitą. Socialinis darbas – tai bendravimas, supratingumas, stengimasis padėti spręsti kitų žmonių problemas, padėti jiems susivokti savo gyvenime, juos paskatini. Žmonės, su kuriais dirba socialinis darbuotojas, turi žinoti, kad jie yra ne vieni, kad visada galima kreiptis pagalbos į žmogų, kuris noriai padės spręsti iškilusias problemas – nesvarbu, kokios jos bebūtų. 

Todėl jeigu dar neapsisprendėte, kokią mokymo instituciją rinktis, kokią specialybę studijuoti kviečiame tapti Panevėžio kolegijos studentu ir studijuoti Socialinį darbą, o baigus ir įgijus šią specialybę praktinėje veikloje įprasminti socialinio darbo pradininkės Mary E. Richmond (1861-1928) žodžius: Socialinis darbuotojas – tai profesionalas, kuris tvirtai stovi ant žemės, yra visapusiškai išsilavinęs , turi humoro jausmą, fantaziją, yra idealistas ir jaučia simpatiją žmonėms, kuriems teikia pagalbą.

Pranešimą paskelbė: Raimonda Gvozdienė, Panevėžio kolegija

Parašykite komentarą