Verslas

Smulkūs dydžiu, dideli pasiekimais

Kalendoriuje pažymėta mikro, mažų ir vidutinių įmonių diena – tai daugiau nei 99 proc. Lietuvoje veikiančių įmonių šventė. Jos vyrauja ir Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) projektų krepšyje, sudarydamos kone 90 proc. jo turinio.

Statistikos departamento duomenimis, metų pradžioje tik 0,3 proc. veikiančių bendrovių atitiko didžiųjų įmonių kriterijus, tuo pat metu vien tik labai mažų įmonių, kuriose dirbo ne daugiau kaip 10 žmonių, skaičius sudarė beveik 83 proc.

Pasak LVPA direktoriaus Aurimo Želvio, smulkusis ir vidutinis verslas (SVV) visame pasaulyje yra pagrindinis darbdavys ir bendrojo vidaus produkto kūrėjas.

„Šaltiniai įvairūs, tačiau skaičiai kalba daugmaž tą patį: SVV sukuria apie 80 proc. darbo vietų ir du trečdalius BVP. Todėl svarbu skatinti verslumą, remti inovatyvias idėjas ir projektus, kurie turi įtakos žmonių gerovei, kuria pridėtinę vertę ir prisideda prie valstybės pažangos“, − teigia A. Želvys.

Agentūros skelbtuose energetikos, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI), turizmo, verslo krypčių kvietimuose didžiausią svorį sudaro SVV vykdomi projektai.

Nuo 2014 m. beveik 3 380 LVPA baigtų ir įgyvendinamų projektų tik apie 350 tenka didelėms įmonėms bei savivaldybėms. Tuo pat metu labai mažos įmonės vykdė ar tebevykdo apie 600 projektų, mažos – beveik 1300, o vidutinės – kiek daugiau nei 1110 projektų.

ES investicijų nauda įsitikinusios įmonės, įgyvendinusios vieną projektą, vėl siekia paramos naujoms idėjoms įgyvendinti, veiklos procesams modernizuoti, eksporto rinkų plėtrai, inovacijoms ar skaitmeninimui.

Pavyzdžiui, nemažai labai mažų įmonių vykdė ar tebevykdo po 3 projektus, tarp mažų įmonių yra baigusių ar įgyvendinančių ir po 7, ir po 4 projektus, LVPA portfelyje taip pat yra vidutinių įmonių, kurios vykdo ar tebevykdo  10 ir po 9 projektus, daug visų statusų bendrovių vykdo po 2−5 projektus.

LVPA administruojamose priemonėse dauguma kvietimų orientuojasi į SVV įmones, joms skirtas ir visas Veiksmų programos prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“, kuriame – 18 LVPA administruojamų priemonių.

Pranešimą paskelbė: Teresė Staniulytė, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Parašykite komentarą