Verslas

SMART FDI 3 paraiškose prašoma lėšų suma dvigubai viršijo numatytąją kvietime

Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) lapkričio 23 d. paskelbtas priemonės SMART FDI 3 kvietimas tą pačią dieną buvo sustabdytas dėl itin aktyvaus paraiškų srauto, kurios greitai išsėmė ir dvigubai viršijo kvietimo biudžetą. Kvietimas prisipildė paraiškų per 80 minučių.

Kvietimui buvo skirta 20 mln. Eur. Nuo skelbimo pradžios iki dienos pabaigos buvo pateikta 20 paraiškų, kuriose projektams finansuoti prašoma viršijo 42 mln. Eur.

„Toks rekordiškai greitas šio kvietimo užpildymas įrodo, kad verslas jo laukė ir buvo pasiruošęs. Tai, kad apie numatomą skelbimą, jo pradžią LVPA pranešė prieš savaitgalį, taip pat palengvino projektų finansavimo siekiančių pareiškėjų starto pozicijas“,− teigia LVPA direktorius Aurimas Želvys.

Vis dėlto, LVPA direktoriaus įsitikinimu, klientų konsultavimas, paraiškų pateikimas ir jų vertinimo procesas vyktų sklandžiau, profesionaliau ir  verslo atstovų nepasitenkinimo būtų mažiau, jeigu kvietimų planai ir tvirtinami kvietimų aprašai, jų versijos būtų skelbiamos vieno langelio principu operatyviau.

SMART FDI specifika rengiant paraiškas – sąsaja su užsienio investuotojų lūkesčiais, nes priemone siekiama pritraukti užsienio investicijas į Lietuvoje vykdomas mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEP) veiklas.

Pasak A. Želvio, pateiktų paraiškų kiekis sudarė konkurencinę aplinką, todėl renkant finansuotinus projektus, bus kruopščiai vertinama jų atitiktis nustatytiems kriterijams. „Projektai orientuoti į dirbtinį intelektą, lazerines, finansines technologijas, pažangias medžiagas ir konstrukcijas, tad tikimės aukštos paraiškų kokybės, kad galiausiai turėtumėm Lietuvos ekonomikai naudingų rezultatų“,− tikisi LVPA vadovas.

Šiuo kvietimu 9 gautos paraiškos teko informacinių ir ryšių technologijų specializacijai, 10 – naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų, 1− energetikos ir tvarios aplinkos specializacijai.

Pagal ankstesnius kvietimus finansuoti ir šiuo metu įgyvendinami 18 projektų, kuriems skirtų investicijų bendra suma viršija 25 mln. Eur. Baigtas 1 projektas − „Žmogaus elgsenos prognozavimo technologijos sukūrimui skirti moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra“, kurį įgyvendino UAB „Sentiance Baltics“. Jam pagal šią priemonę buvo skirta 0,524 mln. Eur.

LVPA pabrėžia, kad „SMART FDI” yra tęstinė priemonė, o vadovaujantis Finansų ministerijos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 64.2 punktu, tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui skirtą lėšų sumą. 

Pranešimą paskelbė: Teresė Staniulytė, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Parašykite komentarą