Teisėsauga, kriminalai

Skaitmeninės paslaugos ir turinys – bus labiau apsaugoti

Seimas pritarė Teisingumo ministerijos iniciatyvai užtikrinti vartotojų apsaugą, kai jie sudaro sutartis dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimo, taip pat sudarant prekių pirkimo-pardavimo sutartis tiek įprastose parduotuvėse, tiek internetu.

Skaitmeninis turinys apima skaitmenine forma sukurtus ir pateiktus duomenis: kompiuterines programas, taikomąsias programas (apps), vaizdo rinkmenas, garso rinkmenas, muzikos rinkmenas, skaitmeninius žaidimus, e. knygas ar kitus e. leidinius. Taip pat skaitmeniniu turiniu laikomos ir skaitmeninės paslaugos, kurias teikiant galimas duomenų kūrimas, tvarkymas, prieiga ar saugojimas skaitmenine forma, pavyzdžiui, dalijimąsi vaizdo ir garso rinkmenomis, tekstų tvarkymas socialiniuose tinkluose ir pan.

Pasak teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos, plečiantis elektroninėms paslaugoms, sparčiai vykstant procesų skaitmenizacijai, svarbu ne tik atliepti technologijų plėtros tendencijas, bet ir užtikrinti vartotojų teises, kad būtų aiškiai reglamentuota verslo atsakomybė vartotojams, teikiant skaitmeninį turinį ar skaitmenines paslaugas.

Civilinio kodekso pakeitimais bus apibrėžti vartotojų apsaugos reikalavimai, kai sudaromos sutartys dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimo. Tais atvejais, kuomet paslaugos vartotojams nepateikiamos arba pateikiamos su trūkumais, bus nustatyta verslininko atsakomybė ir vartotojų teisės.

Taip pat bus išplėsta vartotojų apsaugos taikymo sritis – šie reikalavimai bus taikomi ne tik tais atvejais, kai vartotojas už skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimą sumokėtų, bet ir tuomet, kai sudarant sutartį vartotojui mokėti nereiktų, bet jis pateiktų savo asmens duomenis. Taip pat numatoma reglamentuoti skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų naujinių (angl. k. „updates“) teikimą.

Ketinama atnaujinti ir vartotojų apsaugos reikalavimus mažmeninės prekybos srityje, t. y., kai sudaromos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys. Siekiama reglamentuoti prekių kokybės reikalavimus, prekių atitiktį sutarčiai, pardavėjo atsakomybę už prekių trūkumus, pardavėjo atsakomybės terminus, įrodinėjimo naštos paskirstymą, vartotojų teises, kai prekė yra netinkamos kokybės, komercines garantijas.  

Bus įteisintas vartotojui palankus įrodinėjimo naštos paskirstymas, jei kiltų ginčas dėl prekės kokybės. Prekės (įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes) trūkumas, kuris paaiškėtų per 1 metus nuo prekės pristatymo, bus laikomas buvusiu prekės pristatymo metu, nebent pardavėjas įrodytų kitaip arba jei tai būtų nesuderinama su prekės ar trūkumo pobūdžiu.

Be to, įteisinama dvipakopė vartotojų teisių sistema, kai prekė yra  netinkamos kokybės. Paaiškėjus, kad prekė yra netinkamos kokybės, pirmoje pakopoje vartotojas galės reikalauti prekės pataisymo arba pakeitimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtų neįmanoma įvykdyti, arba pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų.

Neužtikrinus prekės tinkamos kokybės pirmojoje pakopoje, antrojoje pakopoje vartotojas turės teisę reikalauti prekės kainos sumažinimo arba pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo.

Tačiau tais atvejais, kai prekės trūkumas bus nedidelis, vartotojas teisės nutraukti sutartį neįgis, o pareiga įrodyti, kad trūkumas yra nedidelis, teks pardavėjui.

Taip pat numatoma gamintojus skatinti suteikti prekės patvarumo garantiją.   

 Šis, ir ES direktyvose apibrėžtas teisinis reglamentavimas, Lietuvoje bus pradėtas taikyti nuo 2022 m. sausio 1 d.

Pranešimą paskelbė: Dalia Milkevičienė, LR Teisingumo ministerija

Parašykite komentarą