Teisėsauga, kriminalai

Siūloma užtikrinti sudėtingus tyrimus atliekančių prokurorų saugumą

Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė registravo prokuratūros įstatymo pataisas, kuriomis siūloma išplėsti „specialiojo prokuroro“ statuso taikymo galimybes.

„Specialiojo prokuroro“ statusą siūloma suteikti prokurorams, kurie tiria nusikalstamų susivienijimų padarytus nusikaltimus, nes tai yra viena pačių pavojingiausių nusikalstamo bendrininkavimo formų, kuriai būdingas aukštas organizuotumo lygis, susivienijimo narių ilgalaikiai tarpusavio ryšiai. Visos šios aplinkybės kelia didesnę riziką, kad bus bandoma neteisėtai paveikti tyrimą.“ – pažymi LVŽS frakcijos narė A. Širinskienė.

Seimo narės A. Širinskienės teigimu, įvertinus tai, kad kova su šešėline ekonomika yra ypatingas valstybės prioritetas, o nusikalstamos veikos šiose srityse turi savo tyrimo specifiką, mastą, yra sudėtingos ir kelia ypatingą grėsmę finansų sistemai, siūloma numatyti galimybę suteikti specialų statusą ir šios kategorijos bylas tiriantiems prokurorams.  

„Trečia prokurorų grupė, kuri galėtų naudotis ypatingu statusu – prokurorai ginantys viešąjį interesą, kai pažeidimo padarymu įtariamas valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas, vadovo pavaduotojas ar asmuo, turintis imunitetą nuo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn. Visi suprantame, kad atliekant tyrimą dėl viešojo intereso galimo pažeidimo ir vykdant viešojo intereso gynimą civilinės ir administracinės teisės priemonėmis, kai teisės akto pažeidimą galimai padarė aukštas pareigas einantys pareigūnai, taip pat būdinga didesnė galimo poveikio tyrimui ir nusikalstamo poveikio jas tiriantiems pareigūnams rizika. Todėl valstybės interesas tokias veikas tiriantiems prokurorams suteikti papildomas garantijas. Prokurorai tirdami tokias veikas turi žinoti, kad jų saugumu ypatingai rūpinasi valstybė.“ – pažymi Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

Seimo narė A. Širinskienė taip pat primena, kad „specialiojo prokuroro“ statuso suteikimas korupcinių nusikaltimus tiriantiems prokurorams buvo numatytas LVŽS rinkimų programoje  kaip LVŽS antikorupcinės politikos dalis ir įgyvendintas  dar 2017 m. pabaigoje. Yra džiugu, kad ši LVŽS iniciatyva pasitvirtino praktikoje ir dabar Generalinė Prokuratūra pati prašo plėsti statuso taikymą kitų ypač sudėtingas ar pavojingas veikas tiriančių prokurorų atžvilgiu, kur ypač didelė rizika, kad bus bandoma neteisėtai paveikti prokurorų sprendimus, daryti jiems spaudimą.

Teisę priimti sprendimą dėl specialaus statuso suteikimo ir šio statuso panaikinimo turi tik generalinis prokuroras. Jis sprendimą priima atsižvelgdamas į tai, ar yra didelės žalos viešiesiems interesams atsiradimo tikimybė ar galimas poveikis tyrimui. Sprendžiant dėl specialaus statuso suteikimo, įvertinama prokuroro kvalifikacija, darbo stažas, specializacija, patirtis vadovaujant sudėtingiems tyrimams ir kitos esminės aplinkybės. Šio statuso savitumas pasireiškia tiek tam tikrais prokurorų tarnybos santykius reglamentuojančiais ribojimais, tiek tam tikromis papildomomis garantijomis, pavyzdžiui,  apsunkintu jo patraukimu tarnybinėn atsakomybėn.  Numatyta, kad prokurorui, kuriam suteiktas specialus statusas, už jo funkcijų atlikimą gali būti skiriama ir priemoka.

Pranešimą paskelbė: LVŽS komunikacijos grupė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Parašykite komentarą