Transportas

Šiaulių meras: norint suvaldyti COVID-19, būtina valstybės mastu griežtinti izoliuotis turinčių užsieniečių kontrolės sąlygas

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą prašydamas užtikrinti galimybę kontroliuoti Lietuvos įmonėse dirbančių užsieniečių izoliacijos reikalavimų laikymąsi. Daugiausia problemų kyla su transporto-logistikos įmonėse dirbančias atvykėliais. Yra žinoma, kad iš reisų grįžę arba įsidarbinti atvykę užsienio šalių piliečiai – vairuotojai dažnai nepaiso izoliacijos reikalavimų, gausiai lankosi žmonių susibūrimo vietose, apsipirkinėja prekybos centruose.

A. Visocko rašte teigiama, kad vykdant užsienio pilietybę turinčių asmenų izoliavimosi kontrolę, susiduriama su teisiniais ir techniniais kliuviniais, dėl to itin sudėtinga išaiškinti izoliacijos pažeidimus ir pradėti administracinę teiseną arba bent įspėti, o potencialūs viruso nešiotojai gali beveik nekliudomai jį platinti.

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką, privaloma 10 dienų izoliacija nuo atvykimo dienos, jei laboratorinis tyrimas COVID-19 ligai nustatyti neatliekamas, arba tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo COVID-19 ligos nustatyti atsakymas. Užsienio pilietybę turintiems vairuotojams reikalavimas pildyti elektroninę NVCS anketą yra privalomas grįžus iš bet kurios užsienio valstybės, nepriklausomai nuo to, ar ji įtraukta į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą.

Praktikoje net apie 80 proc. NVCS pateikiamose tokių asmenų anketose nurodyti duomenys yra netikslūs: nurodomi užsienio šalių telefono numeriai, kurie nėra aktyvus ES valstybėse (taip pat ir Lietuvoje), todėl paskambinti užsienio šalių piliečiams nėra jokių galimybių; skirtingi asmenys nurodo tą patį X įmonės vadybininko telefono numerį, kuris telefoninio pokalbio metu tiesiog informuoja, kad vienas ar kitas asmuo jau palikęs mūsų šalį, nors NVSC turimais duomenimis (sąraše) jie vis dar yra; izoliavimosi adresas yra nurodomas X įmonės administracinio pastato adresas, kur nuvykus jokios informacijos apie realius izoliavimosi adresus nėra suteikiama, kaip ir apie darbuotojus, kurie šiuo metu turi izoliuotis. Klausimai įmonėms dėl duomenų apie jų darbuotojus vairuotojus, turinčius užsienio pilietybę, tikslinimo yra atmetami, kaip neturintys teisinės prievolės. Už tai yra atsakingi patys darbuotojai, kurie pildosi anketas, atvykdami ar iškart atvykę į mūsų šalį.

Svarbu tai, kad izoliacijos laikotarpį tokie piliečiai gali susitrumpinti, tačiau tokiu atveju, jie privalomai raštu turi informuoti NVSC būtent tam, kad duomenys asmenų, kuriems būtina izoliacija, būtų koreguojami ir kontrolę vykdantys tarnautojai bei pareigūnai nešvaistytų žmogiškųjų ir finansinių išteklių ieškodami asmenų, kurie galimai jau išvykę.

„Prašome sudaryti tinkamas teisines sąlygas vykdyti užsienio pilietybę turinčių asmenų, dirbančių transporto ir logistikos sektoriaus įmonėse vairuotojais, izoliavimosi kontrolę, taikant siūlomas arba kitas teisines priemones. Iš savo pusės siūlome įpareigoti įmones:
1. atsakyti į tokių asmenų kontrolę vykdančių institucijų užklausas dėl duomenų apie įmonėse dirbančių vairuotojų užsieniečių izoliacijos adreso ir telefono numerio tikslinimo;
2. pasirašytinai informuoti darbuotojus užsieniečius apie galiojančias izoliacijos taisykles Lietuvos respublikoje;
3. užtikrinti (pareikalauti) užsienio pilietybę turinčių darbuotojų, atvykusių iš bet kurios užsienio valstybės, nurodyti pildomoje anketoje telefono numerį, kurio ryšys būtų pasiekiamas minėtų užsienio piliečių izoliacijos laikotarpiu Lietuvoje.
Be šių prievolių nėra galimybių vykdyti patikrų ir užtikrinti izoliacijoje turinčių būti užsienio šalių piliečių kontrolės“, – teigiama Šiaulių mero Artūro Visocko rašte.

Pridedamas Šiaulių mero raštas sveikatos apsaugos ministrui

Pranešimą paskelbė: Vitalis Lebedis, Šiaulių miesto savivaldybė

Parašykite komentarą