Įvairenybės

Šiais metais bendruomenėms stiprinti skirta daugiau kaip 2 mln. eurų

Savivaldybių organizuojamiems vietos bendruomenių stiprinimo projektams 2021 metams Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 2 mln. 180 tūkst. eurų. Dešimtyje savivaldybių bus įgyvendinamas bandomasis projektas – savivaldybėms pagalbą teiks konsultantas. Tikimasi, kad tai paskatins vietos bendruomenes imtis ambicingesnių projektų, naudingų vietos gyventojams.

„Vietos bendruomenių svarba valstybei – labai didelė. Kuo gyvybingesnės bus bendruomenės, tuo stipresnė bus savivalda, o tuo pačiu – ir visa mūsų valstybė. Toliau nuosekliai siekiame stiprinti vietos bendruomenes, padėti jų nariams ugdyti pilietiškumą, gebėjimus, mokytis lyderystės, spręsti svarbias problemas, puoselėti aplinką“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Už projektams skirtas lėšas, kaip ir kasmet, konkursus laimėjusios organizacijos galės vykdyti socialinę veiklą socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms, pavyzdžiui, senjorams, neįgaliesiems, vyresnio amžiaus ar vienišiems žmonėms, įtraukti į bendruomenę grįžtančius iš emigracijos piliečius ar atvykstančius užsieniečius, ugdyti bendruomenės narių pilietiškumą, populiarinti socialinio verslo plėtrą ir organizuoti veiklą COVID-19 pandemijos pasekmėmis įveikti.

Siekiant didesnio bendruomenės narių sutelktumo, finansuojami bendruomenės vaikų ir jaunimo laisvalaikio užsiėmimai, pavyzdžiui, stovyklos, renginiai, kitos veiklos, skatinančios asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą. Remiama ir bendruomenės narių kultūrinė, švietėjiška, sporto ir sveikatinimo veikla, įvairios akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešoms erdvėms ir aplinkos kokybei gerinti.

Konkursuose projektų finansavimui gauti gali dalyvauti vietos bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės.

Gauti finansavimą projektams – paprasčiau

Siekiant, kad finansavimą projektams būtų galima gauti paprasčiau, šiemet supaprastinti reikalavimai pareiškėjams, sumažintas privalomai pateikiamų dokumentų skaičius ir efektyvinamas priemonės įgyvendinimo procesus. Siekiant skaidresnio paraiškų vertinimo, šiam darbui savivaldybėse pasitelkiamos komisijos, sudarytos iš seniūnaičių, bendruomeninių organizacijų ir savivaldybės administracijos atstovų. Taip gyventojai yra labiau įtraukiami į sprendimų priėmimo procesus.

Bandomasis projektas

Siekiant efektyviau stiprinti bendruomenes, dešimčiai Lietuvos savivaldybių talkins vienas atrinktas konsultantas – nevyriausybinė organizacija. Jis Anykščių, Kaišiadorių, Kėdainių, Klaipėdos, Tauragės ir Trakų rajonų, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio miestų bei Elektrėnų savivaldybėse teiks konsultacijas ir mentorystę planuojant ir vykdant bendruomeninės veiklos projektus, skatins vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir didesnį jaunimo įsitraukimą į bendruomeninių organizacijų veiklą.
Tikimasi, kad konsultanto profesionalus palydėjimas ir suteiktos žinios paskatins bendruomenes imtis ambicingesnių projektų, naudingų vietos gyventojams.
Siekiant, kad visos savivaldybėse veikiančios bendruomeninės organizacijos turėtų vienodas galimybes pretenduoti į projektų finansavimą, minėtose dešimtyje savivaldybių išbandomas naujas lėšų skirstymo būdas – lėšos skirstomos visos savivaldybės mastu, atsisakant skirstymo seniūnijoms.

Kas vyksta dešimtyje įvardintų savivaldybių?
*Savivaldybės organizuoja vertinimo komisijų sudarymą: į jas savo atstovus deleguoja bendruomeninės organizacijos, seniūnaičiai ir savivaldybių administracijos.
*Paskelbiamas projektų konkursas.
*Konsultantas teikia konsultacijas dėl paraiškų ir veiklų planavimo.
*Bendruomeninė organizacija teikia paraišką konsultantui.
*Vertinimo komisija vertina paraiškas ir nusprendžia, kuriems projektams skiriamas finansavimas.
*Įgyvendinami projektai, kuriems skirtas finansavimas.
*Konsultantas vykdo mentorystę bendruomeninėms organizacijoms, įgyvendinančioms projektus.

Pranešimą paskelbė: Komunikacijos skyrius -, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Parašykite komentarą