Politika ir teisė

Šią vasarą Utenos tvenkinio laukia sausasis metas

Utenos tvenkinys įrengtas 1970 m., patvenkus Rašės upę (Vyžuonos intakas). Užtvankos ilgis – 200 metrų, plotis – 6 metrai. Kaip ir bet kokiam statiniui – tai solidus amžius, ypač turint omenyje tai, kad šis statinys yra nuolat  veikiamas neigiamų faktorių – šalčio, vandens, vėjo ir kt. Todėl ateina laikas, kai yra būtina atlikti procedūras, užtikrinančias statinio saugumą ir pastovumą. 2015 m. užtvanka buvo stiprinama įrengiant įlaidinę sienutę, suremontuojant užtvankos žemutinį bjefą – rizbermą ir vandens gesinimo dalį, užtvankos drenažo tinklus. Tačiau to nepakanka. Būtina remontuoti/rekonstruoti pačią šachtą ir kitus hidrotechnikos statinius.

2017 m. lapkričio mėn. buvo atlikta Utenos tvenkinio ant Rašės (Raudesos) upės hidrotechnikos statinių specializuota apžiūra (statinio ekspertizė). Ekspertizės akto išvada: bendra hidrotechnikos statinio būklė  nepatenkinama. Šią išvadą lėmė užtvankos šachtos esama techninė būklė. Atsižvelgiant į ekspertizės išvadas, 2018 m. buvo parengtas Utenos tvenkinio hidrotechnikos statinių remonto/rekonstrukcijos techninis darbo projektas ir atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. 2020 m. birželio 23 d. Utenos rajono savivaldybė ir Nacionalinė mokėjimo agentūra pasirašė paramos sutartį projekto „Utenos tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. hidrotechnikos statinių kapitalinis remontas/rekonstravimas ir tilto per Krašuonos upę Kačiūnų kaime rekonstravimas“ įgyvendinimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama  žemės ūkio vandentvarkai“. Atsižvelgiant į ES ir Utenos rajono savivaldybės skiriamas lėšas, numatoma įgyvendinti du iš trijų  remonto etapų – suremontuoti užtvankos šachtą, keterą, perteklinio vandens pralaidą, tarnybinį tiltelį, sutvirtinti užtvankos aukštutinį šlaitą, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę žemutiniame šlaite, pėsčiųjų takus ir kt. Šių tikslų įgyvendinimui būtina sąlyga – visiškas vandens išleidimas iš Utenos tvenkinio, kadangi bus keičiami šachtos dugniniai skydai, specialiais mišiniais stiprinama šachta ir perteklinio vandens pralaida. Neišleidus vandens iš tvenkinio, šių darbų atlikti neįmanoma.

Remonto darbai (pasiruošimas jiems) turėtų prasidėti šių metų birželio mėn. Pagal gamtosauginius reikalavimus vandens išleidimas galimas tik nuo liepos 1 d., todėl vanduo ir bus pradėtas žeminti nuo liepos 1 d. Pirmas 5 paras vandens lygio žeminimas bus vykdomas neviršijant 20 cm per parą. Tolesnis vandens lygio žeminimo intensyvumas negali viršyti 70 cm per parą. Todėl galima prognozuoti, kad vanduo iš tvenkinio bus išleistas per 2 savaites – t. y. iki liepos mėn. vidurio. Tada prasidės pagrindiniai remonto darbai. Vandens lygis bus pradėtas atstatinėti 2022 m. pavasarį, atlikus remonto darbus ir turėtų pasiekti normalų lygį 2022 m. kovo mėn. gale. Utenos rajono savivaldybės administracija prašo vietinių gyventojų, šalia užtvankos esančių sodybų savininkų, svečių ir visos visuomenės supratingumo, tolerancijos siekiant užtikrinti Utenos tvenkinio remonto saugumą.

Pranešimą paskelbė: Lolita Kaminskienė, Utenos rajono savivaldybės administracija

Parašykite komentarą