Politika ir teisė

Šešėlinė LVŽS Vyriausybė nepritaria Lietuvos regionų skurdinimui sostinės klestėjimo sąskaita

Paaiškėjus, kad I. Šimonytės vadovaujama Vyriausybė pateikė Europos Komisijai prašymą leisti perskirstyti ES Sanglaudos politikos fondų asignavimus iš Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono į Sostinės regioną ir net 15 proc. Vidurio ir Vakarų Lietuvai numatytos ES paramos perkelti sostinei, šiam sprendimui nepritariantys piliečiai peticija kreipėsi į Europos Parlamentą ir Europos Komisiją.

„LVŽS nepritaria tokiai regionų diskriminacijai, todėl būtina padaryti viską, kad Europos Komisija būtų tinkamai informuota apie situaciją Lietuvoje – kokia ji yra dabar, ir kokia taps nurėžus nuo regionų jiems numatytas lėšas“, – sako šešėlinis premjeras Ramūnas Karbauskis.

Peticiją pasirašę Lietuvos piliečiai, ragina Europos Parlamento Peticijų komitetą ir Europos Komisijos Sanglaudos ir reformos komisijos narę Elisą Ferreirą užkirsti kelią Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono gyventojus diskriminuojančiam lėšų – 679,7 mln. eurų – perkėlimui, bei įpareigoti atsakingas ES institucijas užtikrinti, kad ES teisės aktuose numatytos Sanglaudos politikos fondų lėšų naudojimo taisyklės būtų taikomos vadovaujantis protingumo, solidarumo, efektyvumo ir veiksmingumo kriterijais.

„Tokiu žingsniu Lietuvos Vyriausybė, dangstydamasi „tolygaus vystymosi“ vizija, dar labiau padidintų ir taip jau egzistuojančią nemenką atskirtį tarp Sostinės ir likusios Lietuvos. Tai, kad ji egzistuoja, patvirtina ir statistikos rodikliai. Pavyzdžiui, 2020 m. Sostinės regiono vienam gyventojui tenkantis BVP siekė net 144,6 proc. palyginti su šalies vidurkiu, tuo tarpu Tauragės apskrities, priklausančios Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui, vienam gyventojui tenkantis BVP tesiekė tik 54,7 proc.“, – sako R. Karbauskis.

Posėdyje dalyvavusios peticijos iniciatorė Vaida Pranarauskaitė teigia, kad Lietuvos Vyriausybė jau yra pasitvirtinusi Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, kuria remiantis, kai kurių ES subsidijuojamų projektų finansavimo lėšos bus skiriamos išimtinai Sostinės regionui.

„Nejaugi tik Sostinės regiono gyventojams reikia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, požeminių ir pusiau požeminių konteinerių įrengimo, šiluminių katilinių rekonstrukcijos, inovatyvių produktų ir technologijų sukūrimo ir taikymo transporto sektoriuje, ugdymo įstaigų renovacijos ir kitų ES Sanglaudos politikos priemonėmis įgyvendinamų patogumų? Tad labai tikimės, kad ES institucijos išgirs mūsų raginimą ir suteiks sąlygas darniam visos Lietuvos regionų vystymuisi,“ – teigia šios peticijos iniciatorė Vaida Pranarauskaitė, dalyvavusi Šešėlinės Vyriausybės posėdyje.

Šešėlinės Vyriausybės posėdyje diskutavę Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai reiškia visišką palaikymą tiek pačiai iniciatyvai, tiek Peticijoje dėstomiems reikalavimams.

„Palaikau peticiją inicijavusių Lietuvos gyventojų poziciją ir visomis išgalėmis prisidėsiu, kad Europos Komisija peticijos reikalavimus ir juos pagrindžiančius argumentus išgirstų“, – teigia Europos Parlamento narys Bronis Ropė. Pasak jo, kartu su Lietuvos socialiniais partneriais labai daug dirbta, kad būtų išlaikyta maksimali ES paramą Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui, nes ekonominio ir socialinio išsivystymo rodikliai šiame regione yra kone perpus žemesni nei Sostinės regione.

„Tad Vyriausybės sprendimas dalį tų sunkiai iškovotų lėšų atimti iš kukliau besiverčiančių ir nukreipti į Sostinės regioną, kur pragyvenimo lygis ir taip jau viršija ES vidurkį, yra neišmintingas, nesuprantamas ir, mano nuomone, prieštarauja pačiai sanglaudos logikai, kuria siekiama tolygaus visų regionų vystymosi – t. y., investicijomis turėtų būti skatinami lėčiau, sunkiau besivystantys regionai, kad jie greičiau pasivytų aukštesnį išsivystymo lygį pasiekusius regionus. Sprendimas atimti iš vargingesnio, kad gyvenantis geriau dar labiau suklestėtų, neatitinka jokių protingumo, solidarumo ir skaidrumo kriterijų, tad be abejonės Lietuvoje sukurtų dar didesnę atskirtį. Tauragėje, Telšiuose, Marijampolėje ar Skuode gyvenantys žmonės verti gyventi ne prasčiau, nei sostinėje – būtent šiam tikslui ir yra skirta ES Sanglaudos parama“, – sako B. Ropė.

Europarlamentaras pabrėžia, kad Vyriausybė dėl pasiūlymo perskirstyti ES Sanglaudos lėšas nesitarė su visuomene ir nėra viešai pateikusi tokį pasiūlymą pagrindžiančių argumentų, tad nėra aišku, kokioms konkrečiai savivaldybėms, kokiems projektams ir kokias sumas Vyriausybė numačiusi skirti iš Lietuvos regionų atimtų lėšų.

Šešėlinė Vyriausybė ragina I. Šimonytės vadovaujamą ministrų kabinetą atšaukti savo sprendimus. Regionų politika LVŽS programoje įtraukta į visų kitų politikos krypčių įgyvendinimą. LVŽS siūlomomis priemonėmis siekiama užtikrinti regionų savarankiškumą ir tvarumą. Pasak LVŽS atstovų, europinės paramos lėšos – viena svarbių priemonių, padedančių kurti pilnavertes vietos plėtros strategijas, gerinant regionų patrauklumą gyventojams, jų verslui bei investicijoms.

Pranešimą paskelbė: LVŽS komunikacijos grupė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Parašykite komentarą