Politika ir teisė

Seimo Užsienio reikalų ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetai aptarė trečiųjų šalių piliečių neteisėtą migraciją į Lietuvą ir priėmė pareiškimą

2021 m. liepos 14 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Šiandien Seimo Užsienio reikalų ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetai po posėdžio, kuriame buvo aptariama trečiųjų šalių piliečių neteisėta migracija į Lietuvą, priėmė pareiškimą „Dėl vienybės ginant demokratines vertybes“.

 

Pareiškimo tekstas:

 

„Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetai,

pažymėdami, kad Seimas nuolat pasisako už demokratinių vertybių svarbą pasaulyje; primindami šias Seimo priimtas rezoliucijas:

2005 m. lapkričio 24 d. Seimo rezoliuciją „Dėl demokratinių permainų Rytų Europoje svarbos“, kuria pabrėžiama, kad demokratinės bendrijos formavimasis sovietinę priespaudos atmainą patyrusiose šalyse turi didelę įtaką regiono, Europos ir viso pasaulio demokratijos raidai;

2016 m. lapkričio 15 d. Seimo rezoliuciją Nr. XIII-9 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio, saugumo ir gynybos politikos nuoseklumo ir tęstinumo 2016–2020 metais“, kurioje Seimas, siekdamas stiprinti taiką, stabilumą, demokratiją, žmogaus teises ir gerovę Lietuvoje, regione, Europoje ir visame pasaulyje, įsipareigojo užtikrinti kompleksinį požiūrį į Lietuvos saugumą ir gynybą stiprinant ne tik konvencinį (karinį), bet ir informacinį, kibernetinį, ekonominį, energetinį, infrastruktūros ir kitokį Lietuvos saugumą; stiprinti euroatlantinį bendradarbiavimą ir integraciją Europos Sąjungoje (ES), siekdamas ES valstybių narių solidarumo ir remdamas Rytų partnerystės politikos tikslus;

2016 m. gruodžio 20 d. Seimo rezoliuciją Nr. XIII-167 „Dėl parlamentinės diplomatijos stiprinimo“, kuria pabrėžiama, kad Lietuva turi visokeriopai padėti Rytų partnerystės šalims žengti jų pasirinktu demokratinių reformų keliu, kuris stiprintų šių šalių nepriklausomybę, savarankiškumą, saugumą ir užtikrintų žmonių gerovę;

2020 m. rugpjūčio 18 d. Seimo rezoliuciją Nr. XIII-3281 „Dėl padėties Baltarusijos Respublikoje po suklastotų Prezidento rinkimų“, kuria visapusiškai palaiko baltarusių tautos apsisprendimą kurti savo šalies ateitį pagal demokratijos, teisės viršenybės ir žmogaus teisių principus, kas užtikrintų Baltarusijos laisvę, nepriklausomybę bei spartesnį suartėjimą su Europos Sąjunga;

2020 m. gruodžio 10 d. Seimo rezoliuciją Nr. XIV-65 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio ir Europos politikos ilgalaikių gairių bei tęstinumo“, kuria konstatuojama, kad Lietuvos Respublikos užsienio politika yra grindžiama bendromis vertybėmis, demokratija, pagarba žmogaus teisėms, stipria laisvės ir demokratijos gynyba nuo autokratijų grįsta geopolitika;

2021 m. gegužės 25 d. Seimo rezoliuciją Nr. XIV-345 „Dėl Baltarusijos įvykdyto valstybinio terorizmo akto prieš civilinį orlaivį“, kuria kviečia NATO valstybes nares ir kitus tarptautinius partnerius taikyti sankcijas Aliaksandro Lukašenkos režimui ir atimti iš režimo galimybes naudotis Interpolu ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis toliau puolant Europos demokratiją,

pabrėžia, kad pamatinių vertybių, įtvirtintų Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje, – pagarbos žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, ir teisinės valstybės, – erdvė turi būti plečiama tiek pačioje Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų;

griežtai smerkia Aliaksandro Lukašenkos režimo organizuojamus nelegalios migracijos srautus;

yra įsitikinę, kad staigus organizuotų užsieniečių iš trečiųjų šalių srautų iš Baltarusijos pusės didėjimas yra Baltarusijos politinio režimo remiamų ar organizuotų nusikalstamų struktūrų veiklos rezultatas, darantis žalą ne tik į šio režimo pinkles patekusiems trečiųjų šalių piliečiams ir jų artimiesiems, bet ir tarptautinei bendruomenei;

laikosi nuomonės, kad beprecedentis nelegalios migracijos organizavimas yra Baltarusijos politinio režimo sąmoningai vykdoma veikla prieš Lietuvos valstybę ir Europos Sąjungą bei kryptingas siekis pakeisti vykdomos užsienio politikos kryptį;

mano, kad nesuvaldyta nelegali migracija iš Baltarusijos gali sutrikdyti Lietuvos viešąjį gyvenimą ir destabilizuoti visuomenę, taip pat kelia riziką, kad visuomenės poliarizacija pasinaudos asmenys ar jų grupės, veikiantys Lietuvai nedraugiškų (ar priešiškų) valstybių naudai;

ragina Lietuvos žmones likti pilietiškiems kovojant su nelegalia migracija, be kita ko, teikti informaciją Lietuvos pareigūnams apie Lietuvos teritorijoje pastebėtus įtartinus asmenis ir jų grupes, likti atspariems manipuliatyvios informacijos ir dezinformacijos sklaidai;

siūlo visoms valstybėms uždrausti skrydžius į Baltarusiją, nes jie, kaip įtariama, naudojami valstybės organizuojamai žmonių kontrabandai;

ragina Europos Sąjungą taikyti sankcijas asmenims, dalyvaujantiems valstybei organizuojant žmonių kontrabandą per tarptautines sienas, ir ją kontroliuojančiam A. Lukašenkos režimui;

kreipiasi į Europos Sąjungos valstybes nares ir ES institucijas ir, remdamiesi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 222 straipsniu, ragina išplėsti politines ir ekonomines sankcijas A. Lukašenkos režimui, taikomas dėl jo vykdomos agresijos prieš Baltarusijos opoziciją ir išpuolius prieš Europos Sąjungos valstybę narę ir NATO sąjungininkę pasitelkus pabėgėlių kontrabandą;

siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei parengti ES teisės aktų migracijos klausimais pakeitimų projektus, kurie būtų pristatyti atitinkamai ES Tarybai ir Europos Parlamentui ir suteiktų galių ES valstybėms narėms tinkamai reaguoti į trečiųjų šalių valstybės institucijų sąmoningai plėtojamą migracijos kelių kūrimo ir nelegalių migrantų „rekrūtavimo“ politiką.“

 

 

Parengė

Užsienio reikalų komiteto biuro padėjėja Salvinija Jurėnaitė

Tel. (8 5) 239 6801, el. p. salvinija.jurenaite@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Rekomenduojame
 
TOMS Geo Lace Women's Alpargata Black 40
 
GEOX Kilwi Girl J02D5B0MABC Pink C8172 32
 
Camper Peu Cami 17665-014 Black 42
 
Crocs™ Crocband™ Black 44,5
 
BIOMECANICS 212164 Blanco/Multi 27

Parašykite komentarą