Teisėsauga, kriminalai

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete pristatyta valstybinio audito ataskaita parodė, kad siekiant laiku atskleisti nusikaltimus, reikia tobulinti policijos vykdomą nusikaltimų prevenciją ir tyrimą

2021 m. kovo 24 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Šiandien Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje Valstybės kontrolė pristatė valstybinio audito ataskaitą „Policijos vykdoma nusikaltimų prevencija ir tyrimas“. Šio audito tikslas – įvertinti, ar policijos veikla, vykdant nusikaltimų prevenciją ir tyrimą, užtikrina nusikalstamumo mažėjimą.

Audito rezultatai parodė, kad:

-rezultatyviai nusikaltimų prevencijai valstybėje trūksta integralios sistemos: nėra nusikaltimų prevencijos koordinatoriaus šalies mastu ir aiškiai nustatytų ir suderintų policijos ir kitų nusikaltimų prevencijos sistemoje dalyvaujančių subjektų funkcijų ir atsakomybių;

-nusikaltimų prevencijos priemonių poveikis nematuojamas;

registruotas nusikalstamumas mažėja, tačiau realų nusikalstamumą parodytų viktimologiniai tyrimai, kurie šiuo metu nėra atliekami;

-policijos pareigūnų materialinis aprūpinimas reikalingomis priemonėmis tinkamas, tačiau tobulintinas žmogiškųjų išteklių ir darbo krūvių valdymas;

-policijos reagavimas ir ikiteisminis tyrimas tobulintinas: būtina gerinti reagavimą (atvykimą laiku) į A kategorijos pranešimus; būtina trumpinti teismo ekspertizių terminus, nepilnamečių apklausose užtikrinti psichologų dalyvavimą.

Valstybės kontrolės rekomendacijos:

Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Vidaus reikalų ministerijai, Policijos departamentui:

-sukurti ir įgyvendinti nusikaltimų prevencijos organizavimo modelį;

-atlikti nusikaltimų latentiškumo tyrimus;

-patvirtinti prevencijos priemonių matavimo metodiką;

-taikyti nusikaltimų prevencijos priemones atsižvelgiant į kriminogeninę situaciją;

-sukurti duomenų kaupimo sistemą apie rizikos asmenis;

-nustatyti pareigūnų skaičiaus padalinyje planavimo kriterijus;

-didinti pareigūnų praktinių mokymų apimtis;

-tikslinti policijoje atliekamų ikiteisminių tyrimų prioritetus;

-imtis priemonių dėl psichologų pasitelkimo modelio tobulinimo.

Policijos atstovas informavo, kad audito rekomendacijos tiksliai identifikavo problemas ir rekomendacijos jau yra vykdomos, tačiau atkreipė dėmesį, kad policija nėra pagrindinis ir vienintelis subjektas nusikalstamumo prevencijos vykdytojas, turėtų aktyviai įsijungti visi subjektai, atsižvelgiant ir į kitų šalių gerąją praktiką.

Vidaus reikalų ministerijos atstovas pažymėjo, kad ministerija taip pat pradeda įgyvendinti rekomendacijas nuo koncepcijos nusikalstamumo prevencijai parengimo, tuomet bus tiksliau nustatyta, kokių konkrečių priemonių, gal net įstatymo, prireiks nusikalstamumo prevencijai ir koordinavimui įgyvendinti.

Komiteto nariai atkreipė dėmesį, kad turi būti skiriamas kuo didesnis dėmesys prevencijos modelio tobulinimui, labiau įtraukiant savivaldybių viešosios tvarkos skyrius; siekiant užtikrinti psichologų dalyvavimą nepilnamečių apklausose, būtina kuo skubiau imtis priemonių dėl psichologų pasitelkimo modelio tobulinimo.

Komitetas taip pat nutarė kreiptis į Vyriausybę su prašymu pateikti informaciją apie tai, kiek šiuo metu yra įsteigta psichologų etatų ir kiek yra psichologų, galinčių visais Baudžiamojo proceso kodekso nustatytais atvejais dalyvauti apklausose, kai ikiteisminiuose tyrimuose dalyvauja nepilnamečiai; kas šiuo metu yra daroma dėl psichologų naujų etatų įsteigimo, kad kuo greičiau būtų įgyvendintas centralizuoto psichologų pasitelkimo organizavimo modelis.

 

 

Parengė

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėjos

Jurgita Janušauskienė, tel. 239 6578

Dalia Latvelienė, tel. 239 6767

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Rekomenduojame
 
Kaunas Hockey ledo ritulys
 
Kaip serviruoti stalą gimtadienio šventei?
 
Kuo metalinės tvoros pranašesnės?
 
Pastolių nuoma Kaune palankiomis sąlygomis
 
Įrankių nuoma Klaipėdoje ir kituose miestuose

Parašykite komentarą