Studijos

Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Airija grupės pirmininkė Dalia Asanavičiūtė: „Reikalinga užtikrinti didesnę paramą lituanistinėms mokykloms“

2021 m. gruodžio 16 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 

Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Airija grupės pirmininkė Dalia Asanavičiūtė, Seimo valdybos sprendimu, dalyvavo kasmetiniame aktyviausių Airijos lietuvių bendruomenės atstovų pagerbimo renginyje Lietuvos Respublikos ambasadoje Dubline, lankėsi lituanistinėse mokyklose.

„Airijos lietuviai išskirtinai koncentruoti į lituanistinį švietimą ir gyvos kalbos išsaugojimą bendruomenėje. Airijoje, vienintelėje užsienio valstybėje, lietuvių kalba, kaip papildoma kalba, mokoma keliose valstybinėse mokyklose. Todėl Užsienio reikalų ministerijos skirti apdovanojimai lituanistėms aiškiai parodo pagarbą mokytojams“, – pastebi parlamentarė. Šiemet Airijos lietuvių Metų žmogumi paskelbta lietuvių vasaros stovyklos „Stradbally 2021“ organizatorė Žaneta Svirskienė. Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklai „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ įteikti pedagogėms Kristinai Jankaitienei ir Jurgitai Urbelienei. Lietuviai, puoselėjantys lietuvybę, ryšius su Lietuva bei bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Airijos, ambasadoje pagerbiami kasmet įvertinant jų aktyvią veiklą lituanistinio švietimo, kultūros, sporto ir kitose srityse, paramą Lietuvai, Lietuvos vardo garsinimą Airijoje ir kt.

Seimo narė D. Asanavičiūtė vizito Dubline metu lankydama lituanistines mokyklas kalbėjo lituanistinio švietimo klausimais: aptarė kylančius iššūkius ir aktualijas. „Su mokytojais pasidžiaugėme dėl Seime palaikomo Švietimo įstatymo 25 straipsnio pakeitimo, kuris nuo 2023 m. užtikrintų didesnę paramą lituanistinėms mokykloms, ir švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija organizuos užsienio lietuvių ir užsieniečių lietuvių kalbos pasiekimų vertinimą (nustatant lietuvių kalbos mokėjimo lygį). Įvertinus lietuvių kalbos pasiekimus, asmeniui bus išduodamas jo lietuvių kalbos mokėjimo lygį patvirtinantis pažymėjimas“, – Seimo Spaudos biurui sako Tarpparlamentinių ryšių su Airija grupės pirmininkė. Toks pažymėjimas ne tik vertinamas kaip žinių rodiklis, atspindintis grįžtančių į Lietuvą emigrantų vaikų kalbinį lygį priimančioms mokykloms ir suteikiantis informaciją, kiek papildomų valandų konkrečiam vaikui reikia skirti patobulinti lietuvių kalbos žinias, kad būtų sklandžiau integruojamasi sugrįžus, bet taip pat kai kuriose valstybėse jis suteikia papildomų kreditų stojant į aukštąsias mokyklas.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą