Įvairenybės

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pasisako už išmokų globojamiems vaikams didinimą

2021 m. lapkričio d. 17 pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Šiandien posėdžiavęs Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė Išmokų vaikams įstatymo pakeitimams (projekto Nr. XIVP-963), kuriais gerinama globojamų vaikų padėtis. Siūloma didinti globos (rūpybos) išmoką, ją diferencijuojant pagal vaiko amžių ir poreikius:

-vaikams iki 6 metų skiriant 218 eurų;

-vaikams nuo 6 iki 12 metų – 252 eurus;

-vaikams nuo 12 iki 18 metų ir tiems, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, – 273 eurus;

-buvusiems globotiniams iki 24 metų, kurie mokosi ar studijuoja, – 273 eurus.

Šiuo metu visiems globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir buvusiems globotiniams iki 24 metų, kurie mokosi ar studijuoja, yra skiriama ir mokama vienodo dydžio – 160 eurų globos (rūpybos) išmoka.

Be to, siūloma pratęsti globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimą buvusiam globėjui (rūpintojui) – šeimai, šeimynai, globos centrui, kai pasibaigus vaikų globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos, buvęs globotinis lieka gyventi pas buvusį globėją (rūpintoją) ir yra jo išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas), kol mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jam sukaks 23 metai. Dabar tikslinis priedas mokamas iki globojamo vaiko pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo. Tikslinio priedo dydis 2022 m. sudarys 168 eurus.

Valstybės indėlis į globą padidina globojamų vaikų gerovę ir vėliau virsta ekonomine bei socialine nauda, todėl tikimasi, kad minėtos pataisos pagerins globojamų vaikų kasdienes gyvenimo sąlygas bei paskatins daugiau šeimų tapti globėjais.

Pritarus įstatymo projektu siūlomoms nuostatoms, padidintą globos (rūpybos) išmoką gautų apie 7,5 tūkst. vaikų (asmenų), iš jų: 1 968 vaikai iki 6 metų, 2 002 vaikai nuo 6 iki 12 metų, 1 783 vaikai nuo 12 iki 18 metų ir 1 728 besimokantys ir studijuojantys vyresni kaip 18 metų asmenys; globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą gautų apie 405 buvę globėjai (rūpintojai). 2022 m. valstybės biudžete papildomai turėtų būti skirta apie 8,5 mln. eurų, iš jų – globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimui pratęsti – 0,82 tūkst. eurų.

Komiteto patobulintame įstatymo projekte taip pat siūloma įteisinti nuostatą, kad pagal bendrojo ugdymo programą besimokančiam vienam iš tėvų ir dėl šios priežasties neįgijusiam reikalingo darbo stažo, neturinčiam teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, būtų sudaryta galimybė gauti 6 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoką. Ši išmoka būtų mokama nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks dveji metai.

Numatoma įstatymo įsigaliojimo data – 2022 m. sausio 1 d.

 

 

Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro parengta informacija

Tel. (8 5) 239 6822

 

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą