Studijos

Seimo narių grupės pranešimas: „Daugiau kaip pusė Seimo narių kreipėsi į švietimo, mokslo ir sporto ministrę dėl mokyklų tinklo pertvarkos programos tobulinimo“

2022 m. kovo 15 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Vakar 73 Seimo nariai iš visų Seimo frakcijų įteikė šalies Ministrei Pirmininkei ir švietimo, mokslo ir sporto ministrei kreipimąsi dėl bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos ir Tūkstantmečio mokyklų programos tobulinimo.

Jau tris dešimtmečius švietimo sistema išgyvena nuolatinę transformaciją, kuri neužtikrina tęstinės švietimo politikos. Ir dabartinė Vyriausybė nuo savo darbo pradžios ėmėsi naujos švietimo sistemos reformos, tai vykdoma skubotai, be išsamių diskusijų. Dėl nuolatinių, aiškumo stokojančių permainų, mokiniai ir pedagogai jaučiasi nesaugiai ir neužtikrintai dėl ateities.

Kreipimąsi pateikusieji Seimo nariai pripažįsta, kad, norint užtikrinti kokybiškesnį ugdymą, būtina efektyvinti mokyklų tinklą, tačiau kartu pažymi, kad Lietuvos savivaldybės susidūrė su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bendradarbiavimo ir informavimo stoka tiek rengiant mokyklų tinklo formavimo taisyklių pakeitimus, tiek kuriant Tūkstantmečio mokyklų programą.

Ir Lietuvos savivaldybių asociacija, ir atskiros šalies savivaldybės teikė Švietimo ministerijai pasiūlymus, tačiau į daugumą jų nebuvo atsižvelgta. Komunikacinė ministerijos kampanija regionuose vertinama iš esmės neigiamai. Susidaro įspūdis, kad ši kampanija skirta vienpusiškai informuoti, o ne išgirsti švietimo bendruomenių atstovų regionuose nuogąstavimus ar konstruktyvius pasiūlymus.

Ir Seimo nariams vykdomos švietimo reformos atrodo pernelyg skubotos, nutolusios nuo realių praktinių problemų, su kuriomis susiduria savivaldybės ir jose veikiančios švietimo įstaigos. Jos vykdomos detaliai neišsiaiškinus situacijos Lietuvos savivaldybėse ir jų švietimo įstaigose. Tokia skuba paprastai lemia nereikalingas klaidas.

Neaišku, kokiais argumentais remiantis Švietimo ministerija tikina, kad Tūkstantmečio mokyklų programos priemonių paketas lems ugdymo kokybės gerėjimą ir mokinių pasiekimų augimą. Siūlomi programos įgyvendinimo rezultatų kriterijai neatitinka programos siekinių, o tai rodo, kad net patiems programos kūrėjams nėra aišku, ar ši programa yra pajėgi pasiekti užsibrėžtus tikslus. Tai tik dar kartą patvirtina, kad savivaldybės ir pedagoginis personalas ypač pasigenda praktinių programos įgyvendinimo gairių, programoje kol kas apsiribojama tik teoriniais pasvarstymais.

Seimo nariai kreipimesi kviečia tiek Ministrę Pirmininkę, tiek švietimo ministrę geranoriškai atvirai ir plačiai diskusijai ir pateikia konceptualius ir praktinius pasiūlymus dėl mokyklų tinklo taisyklių koregavimo ir Tūkstantmečio mokyklų programos tobulinimo. Siūloma programą tobulinti koreguojant tam tikrus programos administravimo, savivaldybių ir mokyklų atrankos kriterijų, finansavimo ir rezultatų įvertinimo aspektus, akcentuojant praktines programos įgyvendinimo problemas. Seimo narių pasiūlymų dėl mokyklų tinklo koregavimo esmė – sudaryti palankesnes sąlygas savivaldybėms lanksčiai taikyti šias taisykles atsižvelgiant į kiekvienos savivaldybės specifiką.

Visas kreipimosi tekstas su konkrečiais pasiūlymais.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą