Studijos

Seimo nario Vytauto Kernagio pranešimas: „Šiandien įtvirtintas teisingas atlygis autoriams“

2022 m. kovo 24 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Šiandien Seime vienbalsiai pritarta naujai Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo redakcijai. Šiuo įstatymo projektu apibrėžtas elektroninės spaudos leidėjas ir leidinys, numatyta, ką apima retransliavimo paslaugos bei numatytas teisingas ir proporcingas atlygis autoriui.

Pasak išvadas rengusio Kultūros komiteto nario Vytauto Kernagio, svarbiausia buvo sutarti dėl teisės gauti atlyginimą autoriui, kai autoriaus teises administruoja kolektyvinio administravimo organizacija. „Todėl įstatymą nutarta papildyti nuostatomis, kad autoriaus teises ar teisę gauti atlyginimą administruoja kolektyvinio administravimo organizacija, teisė gauti atlyginimą už tokių teisių naudojimą yra neatšaukiama – negalioja sutartys, kuriomis autorius jos atsisako ir neperleidžiama – autorius negali jos perduoti jokiai kitai šaliai, išskyrus teisės paveldėjimo atvejus“, – vardijo Seimo narys.

Taip pat įstatymas papildytas nauja sąvoka „retransliavimą papildančios internetinės paslaugos“, apimančią internetu teikiamas paslaugas, kurias sudaro teisėtai retransliuojamų radijo ir televizijos programų, laidų viešas paskelbimas ar jų viešas prieinamumas paslaugos teikėjo aplinkoje.

„Retransliavimo paslaugų, jas papildančių internetinių paslaugų, retransliuotojo, signalų skleidėjo sąvokų apibrėžimas, kaip ir tinkamą bei proporcingą autorinį atlyginimą už kiekvieną audiovizualinio kūrinio  panaudojimo būdą numatantis apmokėjimas – pagrindiniai dalykai, kurie papildė šį įstatymo projektą“, – akcentavo Seimo narys V. Kernagis.

Seime ypač greitai pavyko sutarti, kad šiuo Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo projektu į nacionalinę teisę perkeliamos dviejų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų nuostatos: dėl naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis transliuojamoms programoms ir retransliuojamoms televizijos bei radijo programoms ir dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje.

Pranešimą paskelbė: Valdas Sinkevičius, LRS kanceliarijos Seimo ryšių su visuomene skyrius

Parašykite komentarą