Įvairenybės

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo Vyriausybei parengti aiškų veiksmų planą dėl Astravo atominės elektrinės

2020 m. gruodžio 16 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Šiandien Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas nusprendė siūlyti Vyriausybei skubiai parengti veiksmų planą, užtikrinantį Astravo AE pagamintos elektros energijos tiesioginį ir netiesioginį nepatekimą į Lietuvos rinką.

Primindamas, kad Baltarusijoje pastatyta ir pradėjusi veikti Astravo AE Lietuvos Respublikos įstatymu yra pripažinta nesaugia, keliančia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai, komitetas siūlo veiksmų plane numatyti aiškias derybines pozicijas deryboms su kitomis Baltijos valstybėmis dėl prekybos elektra su trečiosiomis šalimis, kad Astravo AE pagaminta elektra tiesiogiai ir netiesiogiai negalėtų patekti į Lietuvos rinką.

Veiksmų plane turėtų būti nustatytas konkretus siektinas derybų dėl trišalės Baltijos valstybių prekybos elektra su trečiosiomis šalimis metodikos, elektros kilmės sertifikatų ir infrastruktūros tarifo rezultatas bei jo pasiekimo tvarkaraštis.

Komiteto pirmininko Lauryno Kasčiūno teigimu, „iki šiol taikytos priemonės neužtikrino Lietuvos Respublikos įstatymais įtvirtinto ir laukiamo rezultato – Astravo AE elektros energijos tiesioginio ir netiesioginio nepatekimo į Lietuvos rinką, o komercinio pralaidumo prekybai elektra tarp Baltarusijos ir Lietuvos uždarymas yra nepakankama priemonė siekiant neleisti Astravo AE pagamintai elektros energijai pasiekti Lietuvos vartotojus. Greta to, yra dar viena labai aiški grėsmė – neužtikrinus Astravo AE pagamintos elektros nepatekimo į Lietuvą, jai pradėjus veikti pilnu pajėgumu, dalis pagamintos elektros energijos galės patekti į Lenkijos rinką, o tai sukels didelę grėsmę Baltijos valstybių elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projekto įgyvendinimui“.

Komitetas siūlo nustatyti aiškius kriterijus dėl metodikos, elektros kilmės sertifikatų ir infrastruktūros tarifo prekybai su trečiosiomis šalimis, kuriais remiantis būtų galima įrodyti (patvirtinti), kad Astravo AE pagaminta elektros energija tiesiogiai ir netiesiogiai neprekiaujama Lietuvos rinkoje. Veiksmų plane taip pat turėtų būti numatytas sankcijų mechanizmas Lietuvos, Estijos ir Latvijos juridiniams asmenims, dalyvaujantiems prekybos elektra su trečiosiomis šalimis schemose, pažeidžiant Lietuvos teisės aktus ar Lietuvos, Estijos ir Latvijos susitarimus dėl Baltarusijoje pagamintos elektros energijos nepatekimo į Baltijos šalių rinką.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biuras, tel. (8 5) 239 6770

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą