Studijos

Seimo laikinosios Žemaičių grupės pirmininkės Rimantės Šalaševičiūtės pranešimas: „Bendras Laikinosios Žemaičių grupės ir Žemaitijos merų darbas bus naudingas Žemaitijai ir žemaičiams“

2021 m. birželio 11 d. pranešimas žiniasklaidai

Po itin reikšmingai visoje Lietuvoje nuskambėjusių Žemaitijos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 800 metų proga Seimo paskelbtų Žemaitijos metų renginių, kuriuos vainikavo tarptautinis „Žemaičių kongresas 2020“, Seime susibūrusi laikinoji Žemaičių grupė toliau tęsia veiklą, propaguodama žemaičių kultūrą, istoriją, tautinį identitetą. Pagrindinė tema – žemaičių kalbos statuso įforminimas, kalbos gyvasties puoselėjimas, įtraukimas į visuomeninį gyvenimą, žemaičių kalbos ir tradicijų perdavimas jaunajai kartai.

Laikinosios Žemaičių grupės, subūrusios 25 Seimo narius, pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė, inicijavusi mišrų grupės narių ir Žemaitijos regiono savivaldybių merų pasitarimą, pasidžiaugė, kad į kvietimą atsiliepta gausiai ir entuziastingai: bendrame posėdyje, be Seimo narių žemaičių, dalyvavo Klaipėdos, Šilutės, Skuodo, Telšių, Plungės, Rietavo, Akmenės, Šilalės, Raseinių, Jurbarko, Šiaulių rajonų savivaldybių merai.

Profesorius Juozas Pabrėža, kreipdamasis į Žemaitijos regiono savivaldybių merus, akcentavo: „Žemaičių kalba šiandien gyva, stipri, bet tą gyvybę turime žiebti dar kaitresne ugnimi, turime sugrąžinti žemaičių kalbą į jai prideramą vietą.“

J. Pabrėžai antrino Seimo laikinosios Žemaičių grupės pirmininkės pavaduotojas Algirdas Stončaitis, pristatydamas „Žemaičių kongreso 2020“ bei Žemaičių kultūros draugijos rezoliucijas, kuriose vienas iš svarbiausių akcentų – dėmesys žemaičių kalbai, jos išsaugojimui, įtvirtinimui, plėtojimui.

Tiek Seimo laikinosios Šiaulių krašto bičiulių grupės pirmininko Stasio Tumėno, pasidalijusio grupės darbo patirtimi, tiek Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo, tiek Edmundo Žalpio, Žemaičių kultūros draugijos prezidiumo nario, pasisakymuose vyravo idėja – labai naudinga susiburti Žemaitijos regiono savivaldybių merams į bendrą forumą, kad kartu, dalijantis idėjomis, apsikeičiant gerąja patirtimi, būtų kuo efektyviai rūpinamasi žemaičių kalba ir kūrybiškiau skleidžiama žemaičių kultūra.

„Esame skirtingos savivaldybės, tačiau tas mūsų skirtingumas turėtų mus vienyti po vienu bendru vardu – Žemaitija“, – teigė Akmenės r. savivaldybės meras V. Mitrofanovas. Kolegai pritarė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas, Telšių r. meras Kęstutis Gusarovas, Plungės r. meras Audrius Klišonis, kiti diskusijos dalyviai.

„Esu įsitikinusi, kad bendras Seimo laikinosios Žemaičių grupės ir Žemaitijos merų darbas bus naudingas Žemaitijai ir žemaičiams“, – apibendrindama mišraus pasitarimo rezultatus sakė R. Šalaševičiūtė. Nutarta, kad tokiu formatu bendri Seimo narių grupės ir Žemaitijos regiono savivaldybių merų pasitarimai bus rengiami kartą per ketvirtį.

Iš Laikinosios Žemaičių grupės 25 parlamentarų net 10 yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nariai.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą