Politika ir teisė

Seimo kontrolieriai galės efektyviau užtikrinti žmogaus teisių apsaugą

Šiandien Seimas priėmė Teisingumo ministerijos parengtas Seimo kontrolierių įstatymo pataisas, kuriomis šiems valstybės tarnautojams suteikiama daugiau įgaliojimų, užtikrinant žmogaus teisių apsaugą Lietuvoje.
2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus Seimo kontrolierių įstatymo pataisoms, Seimo kontrolierius bet kuriuo paros metu gali įeiti į patalpas, kuriose ištisą parą laikomi asmenys, ir nekliudomai be liudininkų matytis ir kalbėtis su jose esančiais asmenimis. Šiuo metu Seimo kontrolieriai tokių įgaliojimų neturi.
Seimas šiandien priėmė ir kitą svarbų įstatymą, kuris padidins Seimo kontrolierių galias, – ratifikavo 2002 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje priimtą Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą.
Pagal Konvencijos fakultatyvų protokolą turi būti sukurta asmenų, kuriems yra atimta laisvė, laikymo vietų nepriklausomos stebėsenos sistema. Todėl įsteigiamas Prevencijos pakomitetis prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, taip pat valstybėms nustatoma pareiga paskirti ar įsteigti nepriklausomą nacionalinę prevencijos instituciją, skirtą kankinimų prevencijai nacionaliniame lygyje tikrinant laisvės atėmimo vietas. Lietuvoje tokia institucija bus Seimo kontrolierių įstaiga.
Konvencijos fakultatyvaus protokolo ratifikavimas prisidės prie Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą siekiamų tikslų įgyvendinimo ir asmenų, kuriems yra atimta laisvė, teisių apsaugos stiprinimo. Be to, Lietuva, tapdama Konvencijos fakultatyvaus protokolo dalyve, prisidės prie tarptautinės bendruomenės pastangų, rengiant ir imantis veiksmingų bei praktiškai įgyvendinamų priemonių, siekiant užkirsti kelią žmogaus teisių pažeidimams dėl kankinimo ar kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo.
Lietuva jau yra prisijungusi prie Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą bei ratifikavusi Europos Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą bei jos 1993 m. pirmąjį ir antrąjį protokolus.

Parašykite komentarą