Įvairenybės

Seimo Kaimo reikalų komitetas stiprina bendradarbiavimą su socialiniais partneriais

2020 m. gruodžio 17 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Nuotoliniu būdu posėdžiavęs Seimo Kaimo reikalų komitetas, atsižvelgdamas į socialinio dialogo svarbą įgyvendinant neseniai patvirtintą Vyriausybės programą, išklausė socialinių partnerių informaciją apie žemės ūkio aktualijas ir perspektyvas. Posėdyje dalyvavo Žemės ūkio rūmų, Žemės ūkio tarybos, Kaimo bendruomenių sąjungos, Vietos veiklos grupių tinklo, o taip pat ir Savivaldybių asociacijos atstovai. Komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis pabrėžė, kad socialinės bendrystės svarba šiuo sudėtingu mūsų šaliai laikotarpiu yra išaugusi, todėl tokie susitikimai su kaimo žmonių interesus atstovaujančiomis organizacijomis bus rengiami ir ateityje.

Visuomeninių organizacijų atstovai palaiko ambicingą Europos žaliąjį kursą, tačiau išreiškė susirūpinimą dėl gerokai didėjančio lėšų poreikio jo įgyvendinimui. Jie pasiūlė labai atsakingai ieškoti balanso tarp būtinumo tausoti aplinką, poreikio didinti žemės ūkio, ypač gyvulininkystės, produktų gamybą ir deramo žemdirbių pajamų lygio užtikrinimo. Daug dėmesio buvo skirta veiksmingesniam nacionalinio biudžeto lėšų naudojimui ir pasirengimui naujajam Europos Sąjungos finansiniam laikotarpiui, kad parama būtų nukreipta prioritetinėms priemonėms įgyvendinti. Tikimasi, kad tai prisidėtų prie žemės ūkio konkurencingumo didinimo, didesnės pridėtinės vertės sektoriuje kūrimo ir apskritai prie kaimo gyvybingumo.  

Buvo aptartos ir jaunimo pritraukimo į kaimą, tikrosios kooperacijos plėtros, bendruomeninių organizacijų ir jų ryšių su verslu stiprinimo, administracinės naštos mažinimo ir kitos aktualijos.  

 

Parengė

Kaimo reikalų komiteto biuro vedėjas Romaldas Abugelis

Tel. (8 5) 239 6764, el. p. romaldas.abugelis@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą