Sportas

Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija pritarė Sporto įstatymo nuostatas tikslinantiems pakeitimams

2020 m. spalio 28 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Šiandien posėdyje Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija pritarė komisijos pirmininko Kęstučio Smirnovo inicijuotiems Sporto įstatymo (Nr. XIIIP-4963) pakeitimams, kuriais siekiama patikslinti įstatyme nustatytą reglamentavimą, sudaryti galimybę Lietuvos specialiosios olimpiados komitetui skirti valstybės biudžeto lėšas, taip pat užtikrinti savivaldybių teisę steigti įstaigas, kuriose būtų rengiami aukšto meistriškumo sportininkai ir jų pamaina.

Sporto įstatyme nurodyta, kad tam tikroms sporto šakoms vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos, siekiančios gauti valstybės biudžeto lėšų, privalo atitikti tam tikrus kriterijus. Vienas iš kriterijų – būti nare tarptautinės federacijos, kuri yra pripažinusi Pasaulinį antidopingo kodeksą. Viena iš Lietuvoje veikiančių skėtinių organizacijų, vienijančių intelekto negalią turinčius sportuojančius asmenis, yra Lietuvos specialios olimpiados komitetas. Specialiosios olimpiados sportininkams reikalavimo laikytis kodekso nekelia nei tarptautinė sporto bendruomenė, nei Pasaulinė antidopingo agentūra, nei kitos pasaulio valstybės. Lietuvoje Lietuvos specialiosios olimpiados komitetui skiriamos valstybės biudžeto lėšos, tačiau pagal šiuo metu galiojančią Sporto įstatymo 19 straipsnio redakciją, komitetas privalėtų pripažinti kodeksą, ir visi sportininkai jo turėtų laikytis, t. y. būtų imami dopingo mėginiai. Šių sportininkų atžvilgiu dopingo mėginio ėmimas nėra visiškai proporcingas reikalavimas. Antidopingo kodekso draudžiamajame sąraše nurodyti vaistai, kurie specialios olimpiados sportininkų gali būti vartojami gydymo tikslais. Tai įvertinus, įstatymo projektu siūloma tikslinti biudžeto lėšų skyrimo teisėtumo pagrindą nurodant, kad minėtas reikalavimas nėra taikomas specialiosios olimpiados judėjimą plėtojančiai organizacijai.

Kitas svarbus K. Smirnovo siūlomas įstatymo pakeitimas susijęs su sporto mokyklų ir sporto centrų veiklos reglamentavimu. Šios įstaigos šiuo metu susiduria su teisinio reglamentavimo spragomis: trenerių darbo savaitės trukmė, atostogos, vadovų priėmimo tvarka ir kt. Teikiamas pakeitimas sudarytų teisinį pagrindą savivaldybėms steigti sportininkų rengimo centrus, kurie nebūtų priskiriami švietimo įstaigoms. Juose galima būtų rengti įvairaus amžiaus sportininkus, organizuoti sporto renginius ir administruoti sporto infrastruktūrą.

Po diskusijų komisija pritarė tokiems įstatymo pakeitimams ir siūlo, kad jie įsigaliotų nuo ateinančių metų pradžios.

Komisijos pirmininkas Kęstutis Smirnovas, tel. (8 5) 239 6653

Parengė

Seimo kanceliarijos patarėja Jurgita Petniūnaitė, tel. (8 5) 239 6177

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą