Politika ir teisė

Seimo Europos reikalų komitete dėmesys „REPowerEU“ ir „Naujos kartos Lietuva“ plano įgyvendinimo pažangai

2022 m. liepos 14 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 

Seimo Europos reikalų komitetui pristatytas Europos Komisijos komunikatas „REPowerEU“: bendri Europos veiksmai įperkamesnei energijai bei saugesnei ir tvaresnei energetikai užtikrinti“ įgyvendinantis veiksmų planas. „REPowerEU“ tikslas – greitai sumažinti priklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro, spartinant perėjimą prie švarios energijos ir suvienijant jėgas, kad būtų sukurta atsparesnė energetikos sistema ir tikra energetikos sąjunga. Veiksmų plane „REPowerEU“ konstatuojama, kad Rusijos agresija prieš Ukrainą turėjo neigiamų pasekmių energijos kainoms, patvirtinama Europos Sąjungos valstybių narių priklausomybė nuo energijos importo iš Rusijos ir jo keliamos rizikos bei įtvirtinamas siekis sutaupyti energijos, diversifikuoti tiekimą, greitai pakeisti iškastinį kurą spartinant Europos perėjimą prie švarios energijos bei protingai derinti investicijas ir reformas.

Komisija skatins pažangiąsias inovacijas ir iki 2027 metų pagal „REPowerEU“ Veiksmų planą bus papildomai investuota 210 mlrd. EUR.

Komitetui taip pat pristatyta  Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“  (toliau – NKL planas) priemonių ir rodiklių, kurie turi būti pasiekti iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo Europos Komisijai, įgyvendinimo pažanga. Komiteto nariai buvo informuoti apie NKL plano rodiklių pasiekimo rizikas ir kokių veiksmų imamasi, kad jas suvaldyti.

Pirmąjį mokėjimo prašymą Europos Komisijai, pagal kurį tikimasi, kad Lietuva gaus 565 mln. eurų, planuojama pateikti 2022 m. rugsėjo mėn. Norint gauti lėšas, turi būti pasiekti 33 rodikliai iki 2022 m. III ketvirčio pabaigos.

Š. m. gegužės 18 d. Komisija paskelbė „REPowerEU“ komunikato priemonių įgyvendinimo paketą, kuris skirtas įgyvendinti 2022 m. kovo 8 d. paskelbto Komisijos komunikato „REPowerEU priemones: pasiūlyti bendri ES veiksmai įperkamesnei energijai bei saugesnei ir tvaresnei energetikai užtikrinti.

 

2021 m. liepos 28 d. buvo priimtas Tarybos sprendimas dėl „Naujos kartos Lietuva“ plano patvirtinimo. Pagal NKL planą Lietuvai skirta 2,225 mlrd. Eur. Pagal NKL planą lėšos išmokamos už įsipareigotus pasiekti rodiklius. Iš viso NKL plane yra 191 rodiklis, pradėti įgyvendinti ir stebimi 149 rodikliai. Šios gautos lėšos bus panaudotos finansuoti pirmųjų kvietimų projektus.

NKL plano finansavimo laikotarpis iki 2026 m. III ketvirčio pabaigos. 

Pranešimą paskelbė: Valdas Sinkevičius, LRS kanceliarijos Seimo ryšių su visuomene skyrius

Parašykite komentarą