Įvairenybės

Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija vyksta į Visaginą: vertins IAE  eksploatavimo nutraukimo proceso eigą

2021 m. spalio 4 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Spalio 5 dieną, antradienį, VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE) vyks išvažiuojamasis Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdis, skirtas Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo proceso eigai, lėšų planavimo ir valdymo efektyvumui įvertinti. Posėdyje dalyvaus ir Energetikos ministerijos atstovai.

Komisijos pirmininkas Justinas Urbanavičius informavo, kad komisija domėsis Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektų įgyvendinimu, pasiekimais ir iššūkiais, išmontavimo darbų ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo pažanga, planuojamais parengiamaisiais reaktorių išmontavimo ir giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno I etapo (iki 2023 m.) darbais.

Komisija lankysis laikinojoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje (projektas B1), kurioje šiuo metu laikinajam saugojimui pastatyti 184 konteineriai su panaudotu branduoliniu kuru. Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas ir išvežimas iš blokų į saugyklą yra vienas pagrindinių IAE vykdomų veiklų iki 2022 m. pabaigos. Išvežus visą kurą iš blokų, IAE gaus eksploatavimo nutraukimo licenciją ir galės vykdyti sudėtingus su reaktorių sistemų išmontavimu susijusius eksploatavimo nutraukimo darbus.

Seimo nariai susipažins su užbaigto Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyno (projektas B19-2) statybų pirmojo etapo, kurio metu buvo įrengta infrastruktūra radioaktyviųjų atliekų pervežimo į atliekyną pirmai kampanijai, darbo rezultatais. Landfill tipo atliekyną sudarys trys atliekų talpinimo moduliai, kurių kiekvieno talpa – apie 20 000 m3 labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų. Sėkmingas šio projekto įgyvendinimas yra nuosekli Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo proceso tąsa.

Energetikos ir darnios plėtros komisija lankysis IAE saugomoje zonoje: reaktoriaus, kuro išlaikymo baseinų, turbinų salėse, bloko valdymo skydo patalpose ir turės galimybę vietoje pamatyti vykdomų išmontavimo darbų apimtis. Vienas unikalesnių šiandien vykdomų projektų, kurį stebėti planuoja komisijos nariai – „Branduolinio kuro nuolaužų surinkimas nuo 1-ojo ir 2-ojo blokų kuro išlaikymo baseinų dugno ir pašalinimas“. Pažymėtina, kad branduolinio kuro išlaikymo baseinų dugne per jų ilgą eksploatavimo laiką yra susikaupę nuosėdų, sudarytų iš branduolinio kuro rinklių elementų, kitų daliųjų branduolinių medžiagų, kurias reikia pašalinti.

Ignalinos atominės elektrinės veikla finansuojama Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšomis.

Komisijos pirmininkas

Justinas Urbanavičius, mob. 8 699 77 556, e. p. Justinas.Urbanavicius@lrs.lt 

 

 

Parengė

Seimo kanceliarijos patarėja

Rūta Bėčiūtė, tel. (8 5) 239 6813, e. p. ruta.beciute@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Rekomenduojame
 
EMU Australia Magical Unicorn Walker Pale Pink 18M+
 
ALTERCORE 552 Black 37
 
Laundry Soap Méga Propre Audinių skalbiklis, 1000ml
 
REIMA Kuhmoinen Pale Rose 86
 
REIMA Tukeva Black 39

Parašykite komentarą