Verslas

Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pranešimas: frakcijos atstovai pasiūlė Vyriausybei, kaip spręsti energetinės priklausomybės ir infliacijos pasekmes

2022 m. kovo 29 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Antradienį Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovai pristatė siūlymus, galinčius padėti įveikti keletą skirtingų krizių, su kuriomis šiuo metu susiduria valstybė.

„Valstybei tenka valdyti daugiau negu penkias krizes vienu metu: nacionalinio saugumo ir karo pabėgėlių priėmimo, tebesitęsiančios pandemijos, ekonominių santykių su Kinija įtampos, sparčiausią infliacijos augimą Europoje, ir nelegalių migrantų, kelių tūkstančių be teismo įkalintų žmonių krizę. Kai kurios krizės ateina pačios, tačiau kai kurias Vyriausybė sukuria pati. Tai ir yra blogiausia. Jeigu sprendimai būtų priimami iškart, šiuo metu neturėtume tokio kiekio ir masto sudėtingų problemų, kurios nesprendžiamos tik didėja“, – sako demokratų frakcijos seniūnas Linas Kukuraitis.

Parlamentaro nuomone, pavienės institucijos nėra pajėgios spęsti šių problemų, tam reikalinga plataus spektro komanda, sudaryta iš ministerijų ir svarbiausių joms pavaldžių institucijų, verslo, profsąjungų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų atstovų bei ekonomikos ir socialinės politikos ekspertų.

„Toks glaudžiu bendradarbiavimu paremtas formatas buvo efektyviai taikytas praėjusioje kadencijoje, prasidėjus pirmajam karantinui ir būtent tai leido geriausia Europoje suvaldyti ekonominę situaciją“, – primena L. Kukuraitis.

„Prieš infliacijos augimo šuolį Lietuva buvo tarp mažiausios infliacijos šalių Europoje, tai rodo, kad tam tikri būtini sprendimai nebuvo priimti reikalingu metu. Šiuo metu Lietuva pirmauja Europoje žengdama į nevaldomos infliacijos procesą. Jeigu nesuvaldysime šio augimo kuo greičiau, ekonomiką ištiks recesija, mano manymu, tai gali įvykti jau gegužę“, – sako demokratų frakcijos narys Algirdas Butkevičius.

Parlamentarai pateikė konkrečius frakcijos pasiūlymus, apimančius energetiką, paramą verslui ir infliacijos mažinimo priemones.

Pasiūlymai energetikai

 1. Plėsti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo žaliavų paieškas iš Jungtinių Arabų Emyratų, Saudo Arabijos, JAV, Pietų Amerikos.
 2. Būtina iš esmės paspartinti perėjimą prie švarios energijos ir taip padidinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę.
 3. Dėl karo Ukrainoje naujų rinkų paieška ir importo perorientavimas pareikalaus laiko kaštų, todėl būtina skatinti Europos Sąjungos lygiu suspenduoti arba panaikinti kvotas pagrindinių žaliavų importui iš trečiųjų šalių.
 4. Siekiant sumažinti Vilniaus miesto elektros energijos kainas užbaigti Vilniaus kogeneracinės jėgainės II bloką iki 2022 m. rudens, t. y. šildymo sezono pradžios. Dėl to jėgainės elektros gamyba padidėtų 70 MW, o šilumos tiekimas vartotojams išaugtų iki 200 MW.
 5. Lietuvoje iš biokuro pagaminama apie 75 proc. centralizuotai tiekiamos šilumos. Skatinant ekologiškai ir tvariai gaminamo biokuro naudojimą suteikti finansinę paramą miškų urėdijoms (iki 50 proc. Lietuvai reikalingo biokuro kiekio) biokuro gamybos įrangos įsigijimui.

Paramos verslui pasiūlymai

 1. Lietuvos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, bendradarbiaudamos su ekonominius valstybės interesus įgyvendinančiomis valstybės institucijomis, turi veiksmingiau atstovauti verslo interesams, ypač pritraukiant naujus žaliavos tiekimo šaltinius, didinant importą iš Afrikos, Pietų Amerikos, JAV ir kitų valstybių.
 2. Numatyti finansavimo priemones Lietuvos gamintojams naujų tiekėjų paieškai.
 3. Skirti papildomas investicijų skatinimo priemones, kurios padėtų didinti gamybą ir kurtų antiinfliacinį poveikį.
 4. Energijos išteklių brangimas skaudžiai paveikia pramonės įmones, jų konkurencingumą. Pridedant brangstančias žaliavas, šių tendencijų poveikis įmonėms tampa sunkiai amortizuojamas. Siūlome svarstyti galimybę dalinai subsidijuoti elektros išteklių kainas, tokį subsidijavimą taikyti 3–6 mėn. kaip pagalbos verslui priemonę.
 5. Didinant derlingumą ir gerinant derliaus kokybę numatyti subsidijų skyrimą žemdirbiams trąšų įsigijimui.
 6. Dėl susidariusios padėties dalis įmonių neturės galimybių įvykdyti visų užsakymų, turės stabdyti veiklą iš dalies arba visiškai, todėl būtina numatyti finansinių pagalbos priemonių tvarką ir darbuotojų prastovų kompensacijos priemonių tvarką, kuri buvo taikoma karantino dėl COVID-19 pandemijos metu.
 7. Inicijuoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus:

– karas Ukrainoje yra force majeure situacija, kurios verslas negalėjo numatyti, reikalingas sprendimas, leidžiantis indeksuoti kainas sudarytose, nepradėtose ir jau pradėtose vykdyti sutartyse;

– būtina sutarti dėl delspinigių ir kitų baudų netaikymo sutarčių vykdytojams, jei vėlavimo priežastis vykdyti numatytus įsipareigojimus yra tiekimo problemos;

– reikalingas sutarimas, kaip įmonės galėtų nutraukti sudarytas sutartis neprarandant suteiktų garantijų ir neįtraukiant tų įmonių į nepatikimų tiekėjų sąrašus;

– siekiant užtikrinti, kad verslas būtų pajėgus dalyvauti naujai skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose, reikalinga numatyti privalomą kasmėnesinį kainų indeksavimą naujose viešųjų pirkimų sutartyse. Pažymėtina, kad alternatyvūs Ukrainai, Rusijai ir Baltarusijai medžiagų tiekėjai neduoda jokių kainos garantijų ilgesniam nei kelių dienų laikotarpiui. Todėl nustatyti nekintančią paslaugos tiekimo kainą neįmanoma.

 1. Visoms perkančiosioms organizacijos skirti būtinas lėšas siūlomiems Viešųjų pirkimo įstatymo pakeitimams įgyvendinti.
 2. Kadangi Lietuvos medienos ir baldų pramonė susidurs su žaliavų trūkumu, apriboti Lietuvoje išgaunamų medienos žaliavų eksportą.

Pasiūlymai gyventojų socialiniam saugumui užtikrinti

 1. Siekiant apsaugoti gyventojus nuo skurdo patirties, būtina užtikrinti būtiniausių produktų ir paslaugų įperkamumą. Mokestinių lengvatų sprendimai jau yra pavėluoti, nes energetiniai ištekliai tampa įrankiu, naudojamu kare, ir jų kainą prognozuoti itin sudėtinga. Dėl to Vyriausybę raginame nustatyti energetinių ir bazinių maisto produktų maksimalias kainų ribas.
 2. Raginame sparčiai didinti mažiausiai uždirbančiųjų pajamas, neapmokestinamą pajamų dydį prilyginant minimaliam mėnesiniam atlygiui (MMA).
 3. Siekiant padėti pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms raginame:

– pensininkams ir neįgaliesiems, gaunantiems socialinio draudimo išmokas, skirti orią vienkartinę išmoką, kurios dydis būtų atvirkščiai proporcingas šiuo metų gaunamoms pensijoms;

– šalpos pensijų ir  socialinių pašalpų gavėjams bent 15 proc. didinti šalpos pensijų bazės dydį ir valstybės remiamas pajamas;

– vaikus auginančioms šeimoms, gaunančioms papildomą išmoką (skurstančios, neįgalius vaikus auginančio ir daugiavaikės), skirti orią vienkartinę išmoką už kiekvieną vaiką.

Pasak Seimo narių, šiuos sprendimus būtina daryti greitai, nes senka gyventojų ir verslo resursai, būtini funkcionuoti. Jų nuomone, lėšos paramai turėtų būti skiriamos iš infliacinio pajamų augimo (perskirstant jį būtiniausioms visuomenės reikmėms), socialinės paramos lėšų (valstybės remiamų pajamų didinimui), didesnio perskirstymo iš didžiausias pajamas gaunančių (solidarumą didinantys mokestiniai sprendimai) ir didesnio valstybės skolinimosi, tam kad ateityje skolintis nereikėtų daugiau.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą