Verslas

Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pranešimas: frakcija kreipėsi į premjerę Ingridą Šimonytę ir ministrus: pateikė 19 siūlymų, kaip spręsti energetikos ir infliacijos pasekmes

2022 m. kovo 31 d. pranešimas žiniasklaidai 

Seimo Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ kreipėsi į premjerę Ingridą Šimonytę, energetikos ministrą Dainių Kreivį, ekonomikos ir inovacijų ministrę Aušrinę Armonaitę bei socialinės apsaugos ir darbo ministrę Moniką Navickienę, kuriems pateikė 19 siūlymų, kaip Lietuvoje mažinti energetinę priklausomybę nuo Rusijos ir neigiamas infliacijos pasekmes.

„Mūsų šalyje infliacija yra didžiausia tarp kitų Europos valstybių. Lietuvos gyventojai ir verslas kiekvieną dieną susiduria su vis labiau augančiu problemų ratu. Jas sukėlė įvairios krizės, besitęsiančios iki šiol. Dalis šių krizių atėjo pačios, tačiau, blogiausia, kad kai kurias krizes sukėlė ir pati Vyriausybė su savo neapdairiu valstybės valdymu“, – pažymi Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Linas Kukuraitis.

Pasak parlamentaro, delsti ilgiau nebegalima, būtini greiti ir konkretūs Vyriausybės sprendimai, kuriais būtų sumažinamos neigiamos itin aukštos infliacijos pasekmės gyventojams ir verslui, taip pat užkertamas kelias būsimiems ekonominiams padariniams dėl karo Ukrainoje.

Pasiūlymai energetikos priklausomybės nuo Rusijos mažinimui

„Vardan Lietuvos“ frakcijos atstovai, skatinant kiek įmanoma spartesnį šalies atsijungimą nuo Rusijos energetinių išteklių, šalia spartaus perėjimo prie švarios energijos ir kitų alternatyvų, Vyriausybei pateikė šiuos pasiūlymus energetikos srityje:

1. Plėsti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo žaliavų paieškas iš Jungtinių Arabų Emyratų, Saudo Arabijos, JAV, Pietų Amerikos.

2. Dėl karo Ukrainoje naujų rinkų paieška ir importo perorientavimas pareikalaus laiko kaštų, todėl būtina skatinti Europos Sąjungos lygiu suspenduoti arba panaikinti kvotas pagrindinių žaliavų importui iš trečiųjų šalių.

3. Siekiant sumažinti Vilniaus miesto elektros energijos kainas, užbaigti Vilniaus kogeneracinės jėgainės II bloką iki 2022 m. rudens, t. y. šildymo sezono pradžios. Dėl to, pasak frakcijos narių, jėgainės elektros gamyba padidėtų 70 MW, o šilumos tiekimas vartotojams išaugtų iki 200 MW.

4. Lietuvoje iš biokuro pagaminama apie 75 proc. centralizuotai tiekiamos šilumos. Skatinant ekologiškai ir tvariai gaminamo biokuro naudojimą, suteikti finansinę paramą miškų urėdijoms (iki 50 proc. Lietuvai reikalingo biokuro kiekio) biokuro gamybos įrangos įsigijimui.

Paramos verslui pasiūlymai

Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nario Algirdo Butkevičiaus teigimu, karas Ukrainoje įnešė daug neapibrėžtumo daugeliui šalies verslo sektorių ir, tikėtina, kad pasekmės bus ilgalaikės.

Atsižvelgiant į tai, demokratų frakcija siūlo šiuos paramos verslui sprendimus:

5. Lietuvos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, bendradarbiaudamos su ekonominius valstybės interesus įgyvendinančiomis valstybės institucijomis, turi veiksmingiau atstovauti verslo interesams, ypač pritraukiant naujus žaliavos tiekimo šaltinius, didinant importą iš Afrikos, Pietų Amerikos, JAV ir kitų valstybių.

6. Numatyti finansavimo priemones Lietuvos gamintojams naujų tiekėjų paieškai.

7. Skirti papildomas investicijų skatinimo priemones, kurios padėtų didinti gamybą ir kurtų antiinfliacinį poveikį.

8. Energijos išteklių brangimas skaudžiai paveikia pramonės įmones, jų konkurencingumą. Pridedant brangstančias žaliavas, šių tendencijų poveikis įmonėms tampa sunkiai amortizuojamas. Siūlome svarstyti galimybę dalinai subsidijuoti elektros išteklių kainas, tokį subsidijavimą taikyti 3–6 mėn. kaip pagalbos verslui priemonę.

9. Didinant derlingumą ir gerinant derliaus kokybę, siūlome numatyti subsidijų skyrimą žemdirbiams trąšų įsigijimui.

10. Kadangi Lietuvos medienos ir baldų pramonė, tikėtina, kad susidurs su žaliavų trūkumu, apriboti Lietuvoje išgaunamų medienos žaliavų eksportą.

11. Inicijuoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus:

– karas Ukrainoje yra force majeure situacija, kurios verslas negalėjo numatyti, reikalingas sprendimas, leidžiantis indeksuoti kainas sudarytose, nepradėtose ir jau pradėtose vykdyti sutartyse;

– būtina sutarti dėl delspinigių ir kitų baudų netaikymo sutarčių vykdytojams, jei vėlavimo priežastis vykdyti numatytus įsipareigojimus yra tiekimo problemos;

– reikalingas sutarimas, kaip įmonės galėtų nutraukti sudarytas sutartis neprarandant suteiktų garantijų ir neįtraukiant tų įmonių į nepatikimų tiekėjų sąrašus;

– siekiant užtikrinti, kad verslas būtų pajėgus dalyvauti naujai skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose, reikalinga numatyti privalomą kasmėnesinį kainų indeksavimą naujose viešųjų pirkimų sutartyse. Pažymėtina, kad alternatyvūs Ukrainai, Rusijai ir Baltarusijai medžiagų tiekėjai neduoda jokių kainos garantijų ilgesniam nei kelių dienų laikotarpiui. Todėl nustatyti nekintančią paslaugos tiekimo kainą neįmanoma.

12. Visoms perkančiosioms organizacijos skirti būtinas lėšas siūlomiems Viešųjų pirkimo įstatymo pakeitimams įgyvendinti.

13.  Dėl susidariusios padėties dalis įmonių neturės galimybių įvykdyti visų užsakymų, turės stabdyti veiklą iš dalies arba visiškai, todėl būtina numatyti finansinių pagalbos priemonių tvarką ir darbuotojų prastovų kompensacijos priemonių tvarką, kuri buvo taikoma karantino dėl COVID-19 pandemijos metu.

Pasiūlymai gyventojų socialiniam saugumui užtikrinti

„Siekiant apsaugoti gyventojus nuo absoliutaus skurdo ir nepritekliaus, būtina užtikrinti būtiniausių produktų ir paslaugų įperkamumą. Teikdami siūlymus, vadovaujamės principu, kad baziniai dalykai turi būti užtikrinti visiems, o pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms – teikiama tikslinga parama“, – teigia L. Kukuraitis.

Šioje srityje demokratų frakcija siūlo Vyriausybei:

14. Vertindami, kad mokestinių lengvatų būtiniausiems produktams ir paslaugoms jau yra pavėluoti, nes energetiniai ištekliai tampa įrankiu, naudojamu kare, ir jų kainą prognozuoti tampa itin sudėtinga,  Vyriausybę raginame nustatyti energetinių ir bazinių maisto produktų maksimalias kainų ribas.

15. Raginame sparčiai didinti mažiausiai uždirbančiųjų pajamas, neapmokestinamą pajamų dydį prilyginant minimaliam mėnesiniam atlygiui.

16. Pensininkams ir neįgaliesiems, gaunantiems socialinio draudimo išmokas, skirti užsitęsusiam kainų kilimui adekvačią vienkartinę išmoką, kurios dydis būtų atvirkščiai proporcingas šiuo metų gaunamoms pensijoms.

17. Šalpos pensijų ir socialinių pašalpų gavėjams ne mažiau kaip 15 proc. didinti šalpos pensijų bazės dydį ir valstybės remiamas pajamas. Į jų indeksavimo skaičiavimą įtraukti ne tik praėjusio laikotarpio kainų pokyčio, bet ir oficialiomis prognozėmis numatomos infliacijos vertinimą.

18. Vaikus auginančioms šeimoms, gaunančioms papildomą išmoką (skurstančios, neįgalius vaikus auginančios ir daugiavaikės), skirti užsitęsusiam kainų kilimui adekvačią vienkartinę išmoką už kiekvieną vaiką.

Be to, Demokratų frakcija teikia ir dar vieną siūlymą: sutelkti plataus spektro darbingą šalies ekonominės-socialinės situacijos valdymo komandą, sudarytą iš ministerijų, svarbiausių joms pavaldžių institucijų, verslo, profsąjungų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų atstovų bei ekonomikos ir socialinės politikos ekspertų, kuri koordinuojama Vyriausybės vadovybės pasiūlytų kompleksinius ekonominius-socialinius sprendimus, užtikrintų jų įgyvendinimą ir nuolatinį priemonių vystymą ir naujų įvedimą.

Pasak Seimo nario L. Kukuraičio, šiuos siūlymus būtina įgyvendinti greitai, nes, kaip minėta, gyventojai ir verslai jau šiuo metu susiduria su didžiuliais išgyvenimo sunkumais, o daugumos senka sukaupti rezervai.

„Pasiūlymuose numatytos priemonės turėtų būti finansuojamos iš infliacinio pajamų augimo, perskirstant jį būtiniausioms visuomenės reikmėms, taip pat socialinės paramos lėšų, skirtų valstybės remiamų pajamų didinimui, didesnio valstybės skolinimosi tam, kad ateityje netektų skolintis daugiau bei didesnio perskirstymo iš didžiausias pajamas gaunančių. Pastarasis atvejis būtų solidarumą didinantis mokestinis sprendimas, kurį, tikimės, kad Finansų ministerijos darbo grupė yra parengusi“, – pažymi L. Kukuraitis.

Susipažinti su kreipimosi raštu galite ČIA.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą