Studijos

Seimo apdovanojimą – Aleksandro Stulginskio žvaigždę – siūloma skirti Prezidentui Valdui Adamkui ir JAV senatoriui Ričardui Džozefui Durbinui

2022 m. kovo 16 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Kovo 15 d. Seimo Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisija, įvertinusi gautus juridinių ir fizinių asmenų siūlymus, nusprendė teikti Seimui Prezidento Valdo Adamkaus ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) senatoriaus Ričardo Džozefo Durbino (Richard Joseph Durbin) kandidatūras Seimo apdovanojimui – Aleksandro Stulginskio žvaigždei – gauti.

Apdovanojimą, Komisijos teikimu, pagal specialų įstatymą, iki kiekvienų metų balandžio 15 d. skiria Seimas savo nutarimu.

„Seimo apdovanojimo – Aleksandro Stulginskio žvaigždės – paskyrimas Prezidentui Valdui Adamkui ir JAV senatoriui Ričardui Džozefui Durbinui būtų nuoširdi pagarba ir padėka už šių iškilių žmonių didžiules pastangas ir nuopelnus. Nuoširdžiai tikiu, kad šis Seimo apdovanojimas žadins kiekvieno žmogaus širdyje pagarbos ir atsakomybės jausmus didžiuotis Lietuvos istorija, branginti laisvę, kovoti už demokratines vertybes ir dirbti Tėvynės labui“, – po Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisijos posėdžio kalbėjo komisijos pirmininkas Antanas Vinkus.

Valdas Adamkus, 1998 m. tapęs Lietuvos Respublikos Prezidentu, iškėlė spartaus šalies modernizavimo idėją ir nuosekliai rėmė jos įgyvendinimą, klojo pilietinės santarvės, politinio pliuralizmo ir tolerancijos pamatus Lietuvoje.

Vienas didžiausių V. Adamkaus  pasiekimų  yra jo didžiulis indėlis į derybas dėl stojimo į svarbiausias Vakarų pasaulio bendrijos institucijas –  NATO ir Europos Sąjungą.

Prezidento pareigas ėjęs dvi kadencijas, V. Adamkus atliko neįkainojamą vaidmenį įtvirtindamas  Lietuvos valstybę pasaulio bendruomenėje. Vienas jo prioritetų buvo Baltijos regiono valstybių sąveika. Trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – vadovų nuolatinės konsultacijos dėl integracijos į europines ir transatlantines struktūras, vėliau – bendradarbiavimas Europos Sąjungos ir NATO viduje tapo įprasta praktika. V. Adamkus taip pat dėjo daug pastangų stiprinant Lietuvos ir Lenkijos ryšius, o sunkiausiomis akimirkomis buvo tarpininku siekiant Lenkijos ir didžiųjų Europos Sąjungos valstybių sutarimo.

V. Adamkaus nuopelnai stiprinant civilizacijų dialogą buvo įvertinti daugelio valstybių apdovanojimais. 2003 m. jam buvo suteiktas UNESCO Geros valios ambasadoriaus žinių visuomenei titulas, 2007 m. už sėkmingą tarpininkavimą per svarbias Europos Sąjungos tarptautines derybas jam skirtas Metų europiečio titulas.

Ričardas Džozefas Durbinas yra JAV senatorius, vienas įtakingiausių lietuvių kilmės amerikiečių JAV politikoje. Senatorius R. Dž. Durbinas aktyviai remia Rusijos agresiją patiriančią Ukrainą ir yra vienas iš dviejų Senato Ukrainos grupės (angl. „Ukraine Caucus“) pirmininkų. Tai yra svarbu Lietuvai. Nuo Ukrainos saugumo priklauso ir visos Europos ateitis.

R. Dž. Durbinas tvirtai rėmė Lietuvą jai siekiant ir įtvirtinant valstybės nepriklausomybę, siekiant tarptautinio diplomatinio pripažinimo, nuolat padėjo plėtojant Lietuvos ir JAV tarpvalstybinius ryšius, taip pat padedant Lietuvai integruotis į pasaulio valstybių bendriją. Rekomendacijoje akcentuojama, kad senatorius R. Dž. Durbinas 30 metų padeda Lietuvos valstybei visais svarbiausias klausimais.

1990 m. pavasarį, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, R. Dž. Durbinas buvo Atstovų Rūmų Bendrosios rezoliucijos, raginančios JAV paremti Lietuvos nepriklausomybę, autorius. Būdamas Kongreso Baltijos šalių draugystės grupės lyderis, jis daug prisidėjo prie Lietuvą remiančių svarbių rezoliucijų iki Lietuvai paskelbiant nepriklausomybę ir ją paskelbus. Nuo 1996 m., jau būdamas JAV senatoriumi, R. Dž. Durbinas ir toliau teikė pagalbą Lietuvai, ypač jai įstojus į NATO.

Aukščiausiu Seimo apdovanojimu – Aleksandro Stulginskio žvaigžde – siekiama įvertinti Lietuvos ir užsienio fizinių ir juridinių asmenų laimėjimus ir indėlį, puoselėjant parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjas.

Seimo apdovanojimas – Aleksandro Stulginskio žvaigždė – įteikiamas gegužės 15 d. – Steigiamojo Seimo susirinkimo dieną arba artimiausio Seimo posėdžio metu.

Daugiau informacijos apie Seimo apdovanojimą galite rasti čia.

Komisijos pirmininkas Antanas Vinkus

Parengė

Seimo kanceliarijos vyresnioji patarėja Jolita Krumplytė-Oženko,

tel. (8 5) 239 6855, el. p. jolita.krumplyte@lrs.lt

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą