Teisėsauga, kriminalai

Seimo Antikorupcijos komisija priėmė sprendimus, susijusius su bausmių vykdymu

2021 m. sausio 21 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Sausio 20 d. Seimo Antikorupcijos komisija aiškinosi galimas korupcijos apraiškas ir taikomas jų užkardymo priemones nuteistųjų bausmių vykdymo srityje.

Komisijos posėdyje dalyvavusių visų su bausmių vykdymo sistema susijusių institucijų atstovai pripažino, kad ši sritis yra taisytina, būtinos efektyvesnės priemonės korupcijos rizikoms šalinti ir platesnis atsakingų institucijų dalyvavimas sprendžiant bausmių vykdymo sistemos pertvarkos klausimą. Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos pagrindinėmis korupcijos rizikos sritimis nurodė nuteistųjų paskirstymą, drausmės komisijų veiklą, bausmės atlikimo sąlygų pakeitimą ir pareigūnų nesąžiningą veiklą.

Nepaisant atskleistų bausmių vykdymo sistemos trūkumų, pasidžiaugta ir teigiamais pokyčiais: yra stebimas aktyvesnis bendradarbiavimas su prokuratūra, policija, teikiamos konsultacijos, aktyviai bendradarbiaujama keičiantis kriminalinės žvalgybos informacija siekiant eliminuoti korupcijos galimybes, pasikeitęs požiūris į liudytojų apsaugą ir jos efektyvumo užtikrinimą, o tai perspektyvoje turėtų sąlygoti padėties gerėjimą. Kaip pozityvų veiksmą komisija konstatavo nuo šių metų vasario 15 d. pradedamą diegti nuteistųjų kolektyvų tarybų formavimą.

   Atkreiptas dėmesys į darbuotojų, dirbančių su įkalintais asmenimis, pažeidžiamumą darbo užmokesčio srityje, taip pat jų saugumą. Pažymėta, kad padidinta rizika konstatuojama įkalinimo įstaigų vykdomoje viešųjų pirkimų srityje, kuri, be kito ko, korupciniu požiūriu yra viena rizikingiausių visuose valstybės sektoriuose.

Komisijos pirmininkas Algirdas Stončaitis pažymėjo, kad problema – ne pastatai ar įranga, problema, ar mes turime kryptingai vykdomą viziją dėl bausmių vykdymo politikos. Kyla klausimas, kodėl Lietuva Europos Sąjungoje yra tarp pirmaujančių šalių pagal įkalinimo įstaigose laikomų asmenų skaičių ir recidyvinį nusikalstamumą?

Išklausiusi posėdžio dalyvių pateiktą informaciją komisija nusprendė:

  1. Rekomenduoti Teisingumo ministerijai ir Kalėjimų departamentui parengti įkalinimo įstaigų, taip pat bausmių vykdymo sistemos pertvarkos veiksmų planą ir pristatyti jį Antikorupcijos komisijos posėdyje.
  2. Siūlyti Vyriausybei, Finansų ir Teisingumo ministerijoms dar kartą įvertinti biudžeto lėšų poreikį kryptingam bausmių vykdymo įstaigų modernizavimui, darbuotojų saugumo užtikrinimui, reikiamų techninių priemonių diegimui.
  3. Atsižvelgiant į posėdžio metu pateiktą informaciją, pasiūlyti Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos ir Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos spręsti dėl korupcijos prevencijos programų įgyvendinimo priemonių planų patikslinimo.
  4. Pavesti Kalėjimų departamentui iki šių metų rugsėjo mėnesio pateikti Antikorupcijos komisijai Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos prevencijos 2019–2021 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2021 m. pirmojo pusmečio vykdymo ataskaitą.
  5. Rekomenduoti Vidaus reikalų ministerijai ir Policijos departamentui sistemiškai įvertinti asmenų konvojavimo reglamentavimo trūkumus ir pertvarkyti asmenų konvojavimo sistemą.
  6. Prašyti Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Viešųjų pirkimų tarnybos įvertinti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomų pirkimų galimas rizikas. 

 

Komisijos pirmininkas

Algirdas Stončaitis, tel. (8 5) 239 6648 el. p. algirdas.stoncaitis@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą