Studijos

Seimas svarstys siūlymą kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Profesinio mokymo įstatymo

Seimas svarstys siūlymą kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Profesinio mokymo įstatymo 37 straipsnio nuostatos neprieštarauja Konstitucijos 41 straipsnio 2 daliai, kurioje įtvirtinta, kad „mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo, profesinėse bei aukštesniosiose mokyklose yra nemokamas (projektas Nr. XIVP-686).

„Darbo rinka sparčiai kinta, atsiranda naujų profesijų, todėl didėja naujų specialistų poreikis. Asmenims, norintiems įsitvirtinti ir išlikti konkurencingais darbo rinkoje, tenka iš naujo mokytis, tobulinti turimą kvalifikaciją ir persikvalifikuoti. Todėl akivaizdu, kad būtina didinti profesinio mokymo prieinamumą visoms gyventojų grupėms, tačiau dabartinis teisinis reguliavimas tam palankių sąlygų nesudaro, o priešingai, kaip tik apriboja galimybę mokytis, persikvalifikuoti ar įgyti naujų kvalifikacijų“, – pristatydama projektą sakė jo iniciatorė Laisvės frakcijos narė Silva Lengvinienė.

2017 m. gruodžio 14 d. Seimo priimtame įstatyme įtvirtinta, kad teisės į valstybės finansuojamą profesinį mokymą neturi:

asmenys, įgiję daugiau kaip dvi kvalifikacijas arba įgiję aukštojo mokslo kvalifikaciją, jeigu daugiau kaip pusę aukštesnės pakopos kvalifikacijos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus atvejus, kai profesinį mokymą vykdo pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo teikėjai, profesinio mokymo teikėjai, vykdantys asmenų, kuriems taikomas Užimtumo įstatymas ir Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, mokymą;

asmenys, jau turintys vieną kvalifikaciją ir vienu metu besimokantys pagal dvi ar daugiau profesinio mokymo arba aukštojo mokslo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias aukštesnės pakopos studijų programas, jeigu jų profesinio mokymo arba aukštojo mokslo studijos pagal bent vieną iš šių programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis;

asmenys, antrą kartą pretenduojantys mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programą ar jos modulį, kurią baigus suteikiama kvalifikacija, išskyrus atvejus, kai profesinį mokymą vykdo pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo teikėjai, profesinio mokymo teikėjai, vykdantys asmenų, kuriems taikomas Užimtumo įstatymas ir Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, mokymą. Įstatyme taip pat siūloma įtvirtinti nuostatas, kokiais atvejais asmuo privalėtų grąžinti valstybės investuotą finansavimą, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiauti valstybės pasitikėjimu.

„Įstatymo 37 straipsnis apriboja asmenims galimybę mokytis, įgyti naujų žinių, kvalifikacijų, profesijų, taip pat yra ribojamos galimybės prisitaikyti prie besikeičiančios darbo rinkos ir nėra patenkinami pačios valstybės interesai. Nors Lietuvos Respublikos Konstitucijos p 41 straipsnio 2 dalis užtikrina asmenims mokslo prieinamumą, įtvirtinant, kad mokslas profesinėse mokyklose yra nemokamas, tačiau įstatymo 37 straipsnis kelia pagrįstų abejonių dėl jo atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ar nėra pažeidžiamas konstitucinio proporcingumo principas ribojant asmenų teises mokytis labiau nei tai yra būtina“, – teigė S. Lengvinienė.

Projektui po pateikimo pritarė 91, prieš balsavo 3, susilaikė 17 Seimo narių. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Projektą Seimo posėdyje numatoma svarstyti rudens sesijoje.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą