Įvairenybės

Seimas reglamentuos socialinę paramą iš Ukrainos bėgantiems karo pabėgėliams

Socialinės apsaugos ir darbo apsaugos ministrė Monika Navickienė Seimui pristatė Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisų projektą Nr. XIVP-1385 ir 8 lydimuosius teisės aktus, kuriais siūloma reglamentuoti socialinę paramą iš Ukrainos bėgantiems karo pabėgėliams.

„Mūsų valstybės tikslas yra bėgantiems nuo karo pabėgėliams rasti ir suteikti saugią apgyvendinimo vietą, maitinimą, taip pat švietimo paslaugas vaikams, darbą, galimybę dirbti, o tiems žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių negali, negalės dirbti, jiems užtikrinti minimalią socialinę paramą – tokią, kokią gauna ir Lietuvos nepasiturintys gyventojai“, – pristatydama projektus sakė M. Navickienė.

Teikiamais projektais siūloma išplėsti socialinės paramos suteikimo apimtį užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, tai yra nustatyti teisę gauti išmokas vaikams, laidojimo pašalpą, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, vienkartinę įsikūrimo paramą, nustatyti negalią, suteikti teisę naudotis visomis neįgaliųjų socialinės integracijos priemonėmis, skirti ir mokėti jiems slaugos ir priežiūros išlaidų tikslines kompensacijas, šalpos pensijas, socialinio draudimo ir senatvės, netekto darbingumo pensijų priemokas.

Pasak ministrės, siekiant užtikrinti į Lietuvą atvykusių nelydimų nepilnamečių užsieniečių geriausius interesus ir vaiko teisių apsaugą, siūloma tobulinti nepilnamečių užsieniečių teisinę padėtį nustatantį teisinį reguliavimą, t. y. pagreitinti Socialinių paslaugų įstatyme reglamentuotas procedūras: nustatyti papildomus socialinės globos, teikiamos nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams finansavimo šaltinius, sudaryti teisines prielaidas greičiau išduoti licencijas institucinei globai, kai numatoma teikti socialinę globą tik nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams, atvykusiems iš užsienio valstybės, kurią ištiko humanitarinė krizė.

Siekiant užtikrinti asmenų minimalius poreikius, siūloma tobulinti Šalpos pensijų įstatyme nustatytų šalpos išmokų ir pensijų priemokų mokėjimą reguliuojančias nuostatas įvertinus, kad dėl užsienio valstybes ištikusių humanitarinių krizių gali sutrikti tarpinstitucinis bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis ir dėl to asmenys gali netekti teisės gauti šalpos išmokas ir pensijų priemokas, pažymėjo M. Navickienė.

Projektams po pateikimo pritarė visi 114 balsavime dalyvavusių Seimo narių.

Pagrindiniu svarstyti šiuos klausimus (išskyrus Civilinio kodekso pataisų projektą) paskirtas Socialinių reikalų ir darbo komitetas. Civilinio kodekso pataisų projektą svarstys Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Vyriausybės siūlymu visi projektai Seimo posėdyje bus svarstomi skubos tvarka kovo 15 d.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą