Studijos

Seimas patikslino Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sudarymo principus

Seimas priėmė Visuomenės informavimo įstatymo pataisas, patikslindamas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sudarymo principus. Įstatyme įtvirtinta, kad komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas gali dirbti mokslinį ar pedagoginį darbą ir gauti autorinį atlyginimą už kūrybinę veiklą. Kartu patikslintos nuostatos dėl komisijos narių nešališkumo.

Pasak Seimo Kultūros komiteto pirmininko Vytauto Juozapaičio, pataisų reikalingumą iššaukė paradoksali situacija, kuomet Vyriausiojo administracinis teismas nustatė, kad tuo metu komisijoje dirbę asmenys formaliai neturėjo teisės balsuoti, nes jie turėjo tam tikrų sutartinių įsipareigojimų Vilniaus universitetui, kuris turi šiai mokymo įstaigai skirtą studentų radiją: „Tie žmonės, kurie balsavo už mums priešiškos valstybės, teroristinės ir genocidą vykdančios Ukrainoje valstybės televizijos programos suspendavimą, buvo apkaltinti, kad jie dirba pedagoginį darbą Vilniaus universitete, kuris, neva turi radijo stoties licenciją ir jie formaliai pažeidžia tą įstatymą, nors jie jokio ryšio su ta licencijuota radijo stotimi ir neturi. Būtent šio įstatymo projekto esmė ir yra, kad visiems komisijos nariams, kurie yra arba buvo, arba kada nors bus; kad dirbantys profesoriai, kurių kvalifikacija ir autoritetas yra nekvestionuojami, galėtų balsuoti ir nebūtų apkaltinti tokiais keistais kaltinimais.“

Kaip ir iki šiol, komisijos nariais negalės būti Seimo, Vyriausybės nariai, LRT tarybos nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, komisijos administracijos darbuotojai. Priimtomis pataisomis patikslinti kiti reikalavimai: komisijos nariai negali būti susiję darbo santykiais su komisijos prižiūrimais ūkio subjektais ar teikti jiems paslaugas pagal kitą sutartį, išskyrus atvejus, kai jie šiuose subjektuose dirba mokslinį ar pedagoginį darbą. Komisijos nariu negali būti asmuo, kurio artimi asmenys, kaip jie apibrėžti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, yra susiję su komisijos prižiūrimais ūkio subjektais darbo santykiais ar teikia jiems paslaugas pagal kitą sutartį arba eina pareigas komisijos prižiūrimų ūkio subjektų valdymo organuose arba yra šių subjektų dalyviai, išskyrus atvejus, kai jie šiuose subjektuose dirba mokslinį ar pedagoginį darbą. Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas gali dirbti tik komisijoje, joje eiti tik šias pareigas ir negali verstis jokia kita veikla, išskyrus atvejus, kai komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas dirba mokslinį ar pedagoginį darbą ir gauna autorinį atlyginimą už kūrybinę veiklą, jei tokia veikla nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto.

Įstatyme išlieka galiojanti nuostata, kad politinių partijų nariai, paskirti į komisiją, privalo sustabdyti savo narystę politinėje partijoje ir dalyvavimą jos veikloje iki savo kadencijos komisijoje pabaigos.

Už įstatymą (projektas Nr. XIVP-1431(2) balsavo 114 Seimo narių, nė vienas nebuvo prieš, susilaikė 10 parlamentarų.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą