Teisėsauga, kriminalai

Seimas laikinai perkėlė penkis teisėjus į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą

 

Seimas, atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos siūlymą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjus Artūrą Driuką, Aleną Piesliaką ir Jūratę Varanauskaitę bei Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Viliją Mikuckienę ir Neringą Švedienę laikinai – trijų mėnesių laikotarpiui – perkėlė į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, kuriame yra itin padidėjęs nagrinėjamų bylų skaičius.

„Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pateikęs duomenis, kad teismo krūvis yra gerokai padidėjęs dėl užsieniečių antplūdžio ir objektyviai padidėjusio užsieniečių teisinės padėties bei prieglobsčio bylų skaičiaus. Teisėjų taryba konstatavo, kad teismui reikalingi šeši teisėjai trims mėnesiams. Šiuo metu yra penki teisėjai laikinai perkeltini. Jie sutinka būti perkeliami“, – pristatydama projektus sakė Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja Jūratė Šovienė.

Vyriausioji patarėja pažymėjo, kad ši procedūra yra taikoma pirmą kartą pagal šių metų sausio mėnesį įsigaliojusią Teismų įstatymo 63 straipsnio pataisą. Minėtame straipsnyje yra numatyta galimybė dėl laikino pobūdžio priežasčių, trukdančių užtikrinti tinkamą teismo funkcionavimą, teisėją jo sutikimu perkelti į žemesnės arba aukštesnės instancijos teismą. Toks perkėlimas galimas ne ilgiau kaip iki vienų metų laikotarpiui. Perkėlimo procedūra inicijuojama Teisėjų tarybai konstatavus perkėlimo poreikį. Teisėjų perkėlimui atrankos procedūra nėra taikoma, tačiau, siekiant užtikrinti teisėjo nepriklausomumą, įstatymas numato, kad Aukščiausiojo Teismo teisėją laikinai į kitą teismą perkelia Seimas Respublikos Prezidento teikimu, o Apeliacinio teismo teisėją – Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu.

„Situacija dėl hibridinės atakos iš Baltarusijos pusės Vyriausiame administraciniame teisme šiuo metu yra susidariusi tokia, kad teisėjai nebegali nagrinėti eilinių bylų. Žmonės laukia sprendimų, tiesiog, atsiprašau už tą žodį, teismas užkištas migrantų bylomis, ir reikia tokios momentinės pagalbos, kad pasitelkti teisėjai apeliacine tvarka padėtų tas bylas Vyriausiajam administraciniam teismui išnagrinėti ir teismas vėl galėtų grįžti į normalų krūvį“, – teikiamiems siūlymams pritarė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras.

Už Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo Artūro Driuko laikino perkėlimo į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą“ (projektas Nr. XIVP-1426) vieningai balsavo 105 balsavime dalyvavę Seimo nariai.

Už Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo Aleno Piesliako laikino perkėlimo į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą“ (projektas Nr. XIVP-1427) vieningai balsavo 102 balsavime dalyvavę Seimo nariai.

Už Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos Jūratės Varanauskaitės laikino perkėlimo į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą“ (projektas Nr. XIVP-1428) vieningai balsavo 101 balsavime dalyvavęs Seimo narys.

Už Seimo nutarimą „Dėl pritarimo laikinai perkelti Lietuvos apeliacinio teismo teisėją Viliją Mikuckienę į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą“ (projektas Nr. XIVP-1429) vieningai balsavo 102 balsavime dalyvavę Seimo nariai.

Už Seimo nutarimą „Dėl pritarimo laikinai perkelti Lietuvos apeliacinio teismo teisėją Neringą Švedienę į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą“ (projektas Nr. XIVP-1430) vieningai balsavo 102 balsavime dalyvavę Seimo nariai.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą