Studijos

Seimas įsteigė Aleksandro Stulginskio žvaigždės apdovanojimą

Seimas, minėdamas Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos paskelbimo 100-ąsias metines, nusprendė įsteigti Aleksandro Stulginskio žvaigždės apdovanojimą. Už tai numatantį įstatymą (Nr. XIIIP-5024(2) balsavo 109 Seimo nariai, balsavusių prieš – 1, susilaikė 2 parlamentarai.

Apdovanojimas, kuriuo siekiama pagerbti iškilią Steigiamojo Seimo Pirmininko, ėjusio Respublikos Prezidento pareigas, Aleksandro Stulginskio asmenybę, bus skiriamas už parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjų puoselėjimą.

Apdovanojimu galės būti apdovanojami Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai bei juridiniai asmenys, taip pat asmenys be pilietybės. Tačiau jis negalės būti skiriamas pareigas einantiems Respublikos Prezidentui, Seimo ir Vyriausybės nariams, taip pat negalės būti skiriamas po mirties ar likviduotam, reorganizuotam juridiniam asmeniui.

Pagal priimtą įstatymą, siūlyti kandidatus apdovanojimui turės teisę fiziniai ir juridiniai asmenys.

Apdovanojamą asmenį išrinks Seimo patvirtinta Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisija, sudaryta iš 9 narių. Kiekvienais kalendoriniais metais galės būti skiriami ne daugiau kaip du apdovanojimai.

Kandidatūros apdovanojimui gauti komisijai galės būti teikiamos kiekvienais metais nuo sausio 1 dienos iki vasario 20 dienos. Apdovanojimas Seimo nutarimu bus paskiriamas iki balandžio 15 dienos.

Apdovanojimas bus įteikiamas kiekvienais metais gegužės 15-ąją, t. y. dieną, kai 1920 m. Steigiamasis Seimas Lietuvos valstybę paskelbė Lietuvos Respublika, arba artimiausią posėdžio dieną.

Šiemet Lietuva švenčia Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos 100-metį. Prieš šimtą metų pirmuosiuose demokratiniuose Lietuvos Seimo rinkimuose išriktas Steigiamasis Seimas, vykdydamas 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, atkurtą Lietuvos valstybę paskelbė demokratine respublika.

 

Pranešimą paskelbė: Rimas Rudaitis, Lietuvos Respublikos Seimas

Parašykite komentarą