Verslas

Saugotis nuo afrikinio kiaulių maro ūkininkams padeda valstybė – Žemės ūkio ministerija kviečia teikti paraiškas paramai gauti

Afrikiniam kiaulių marui keliant vis didesnę grėsmę, Žemės ūkio ministerija nuo liepos 11 d. kviečia kiaulių laikytojus teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti.

Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai bus priimami savivaldybėse iki rugpjūčio 16 d. Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų.

Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos. Pagalbai iš viso skirta 400 tūkst. Eur.

Pagalba teikiama pareiškėjams:

  • kurie sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą;
  • įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones;
  • nuo 2023 m. paskutinio ketvirčio pradžios iki paraiškos pateikimo 2024 metais dienos laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registre.
  • neturi būti gavę neteisėtos Europos Sąjungos pagalbos.

Jei lėšų poreikis pagal pateiktas paraiškas viršys pagalbai skirtas lėšas, kiekvienam pagalbos gavėjui apskaičiuota pagalbos suma bus mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, tačiau ne daugiau nei 40 proc.

Pareiškėjai kviečiami kreiptis į savivaldybės administraciją pagal jų gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir kartu su užpildyta paraiška pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o juridinių asmenų įgaliotam asmeniui – ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą bei biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas.

Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikimo taisykles galite rasti čia.

Pranešimą paskelbė: Danguolė Starkuvienė, LR Žemės ūkio ministerija

Parašykite komentarą