Studijos

S. Kairys pakvietė ES kultūros ministrus kartu užkirsti kelius Putino agresiją remiančiai propagandai

Kultūros ministras Simonas Kairys, dalyvaujantis neformalioje Europos Sąjungos kultūros ministrų taryboje Anžė mieste Prancūzijoje, kartu su kitais ES šalių ministrais, atsakingais už kultūrą, audiovizualinę sritį ir žiniasklaidą, pasirašė bendrą deklaraciją dėl padėties Ukrainoje. Pakviestas Tarybai pirmininkaujančios Prancūzijos, nuotoliniu būdu taip pat dalyvavo ir Ukrainos kultūros ministras Oleksandras Tkačenko.

„Šiandien ne tik Ukraina, bet ir mes, visa ES, patiriame puolimą, kurį mums primeta nusikalstamas Putino režimas. ES yra užtvindyta Rusijos karinės propagandos ir dezinformacijos, kurioje tiesa tampa melu, o melas – tiesa. Tai nuodija mūsų piliečių protus, silpnina mūsų atsparumą, solidarumą ir empatiją ukrainiečiams – šiandien kenčiantiems mūsų kaimynams“, – savo pasisakyme teigė S. Kairys.

Jis pasveikino sprendimą ES lygmeniu sustabdyti RT ir „Sputnik“ veiklą, tačiau pažymėjo, kad Rusijos ir Baltarusijos valstybinė propaganda ir dezinformacija neapsiriboja tik šiais televizijos kanalais. „Primindamas kovo 1 d. laišką, kurį pasirašiau kartu su kolegomis iš Estijos ir Latvijos, raginu sustabdyti kitų Rusijos ir Baltarusijos režimų remiamų televizijos kanalų retransliavimą ir visapusiškai apsaugoti Europos informacinę erdvę nuo karo propagandos, dezinformacijos ir neapykantos Ukrainos žmonėms kurstymo. Vietoj to turėtume transliuoti daugiau Ukrainos televizijos kanalų“, – ragino Lietuvos kultūros ministras, prašydamas atkreipti dėmesį, kad yra ir kitų Rusijos ir Baltarusijos žiniasklaidos priemonių – pavyzdžiui, laikraščių ar interneto svetainių, įsikūrusių ES ir už jos ribų, kurios taip pat skleidžia karo propagandą ir dezinformaciją, todėl reikėtų imtis veiksmų ir jų atžvilgiu.

Pasak S. Kairio, būtina stiprinti kovos su dezinformacija priemones, taip pat ES piliečių kritinį mąstymą ir medijų naudojimo raštingumą.

„Šiame akivaizdžiame hibridiniame kare, kai karinę agresiją remia karo propaganda ir dezinformacijos kampanijos, kibernetinės atakos ir kitos nekonvencinės priemonės, turime žinoti ir apie minkštosios galios priemones per kultūrą, kuriomis naudojasi Rusijos Federacija. Pritariame, kad būtų uždraustos valstybės remiamos Rusijos iniciatyvos pagrindiniuose tarptautiniuose kultūros renginiuose Europoje. Taip pat pritariame, kad kultūros veikėjai – Rusijos ar Baltarusijos propagandos mašinos vėliavnešiai – nepatektų į mūsų kultūros institucijas ir kultūrinę erdvę, nes jų veiksmai nesuderinami su Europos vertybėmis ir dialogo dvasia“, – kalbėjo Lietuvos kultūros ministras, pažymėdamas, kad kartu turi būti stabdomas Rusijos dalyvavimas visuose įmanomuose tarptautiniuose, Europos ir regioniniuose formatuose.

Pasirašytoje ministrų deklaracijoje griežtai smerkiama Rusijos Federacijos vykdoma neišprovokuota ir nepagrįsta karinė agresija prieš Ukrainą ir reiškiama pagarba Ukrainos teritoriniam vientisumui ir nepriklausomybei. Pabrėžiama, kad demokratinės vertybės, įskaitant kūrybos, kultūrų įvairovės, saviraiškos ir žiniasklaidos laisvę, taip pat laisvą menininkų ir kultūros specialistų judėjimą, yra bendros Europos Sąjungos ir Ukrainos vertybės.

Deklaracijoje primenama, jog Jungtinių Tautų Saugumo Taryba savo rezoliucijoje akcentuoja, „kad neteisėtas kultūros paveldo naikinimas, kultūros vertybių grobstymas ir kontrabanda ginkluotų konfliktų metu (…) ir bandymas neigti istorines šaknis bei kultūrinę įvairovę šiame kontekste gali pakurstyti ir paaštrinti konfliktą bei trukdyti nacionaliniam susitaikymui po konflikto“ ir kad „išpuoliai prieš religijai, švietimui, menui, mokslui ar labdarai skirtas vietas ir pastatus arba istorinius paminklus tam tikromis aplinkybėmis ir pagal tarptautinę teisę gali būti laikomi karo nusikaltimais ir kad tokių išpuolių vykdytojai turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn“.

ES šalių kultūros ministrai deklaracijoje išreiškė solidarumą su Ukrainos valdžios institucijomis ir žmonėmis, visų pirma su menininkais, žurnalistais, kultūros ir žiniasklaidos darbuotojais, ir pareiškė esantys pasirengę jiems visapusiškai padėti.

Pranešimą paskelbė: Ramūnas Korsakas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Parašykite komentarą