Verslas

RRT primena: jei dingo siunta, nebūtinai jums kompensuos visą sumą

Jei siunčiate vertingus daiktus kaip pašto siuntą, turite žinoti, kad Pašto įstatymas numato ribotą pašto paslaugos teikėjų atsakomybę priklausomai nuo siuntos rūšies. Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ekspertai primena, kad už dingusią registruotąją pašto siuntą yra atlyginama suma, kuri lygi dviguboms siuntimo išlaidoms, o už dingusią įvertintąją pašto siuntą – suma, kuri lygi siuntimo išlaidoms ir įvertinimo sumai.

„Šiuo atveju svarbu žinoti – ne visada kompensuojama visa prarasto daikto suma. Be to, yra numatyti ir atvejai, kuomet pašto paslaugos teikėjas žalos neatlygina, pavyzdžiui, žala atsirado dėl siuntėjo kaltės, nes jis pažeidė pašto paslaugos teikėjo reikalavimus dėl daiktų pakuotės, buvo prarasti draudžiami pašto siuntose siųsti daiktai ir pan.“, – aiškina Aridana Jurčiukonienė, RRT Teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės vadovė.

Pasak jos, pašto paslaugos teikėjas su siuntėju gali susitarti ir dėl palankesnių žalos atlyginimo sąlygų, kurios įprastai būna įtvirtintos pašto paslaugos teikėjo pašto paslaugos teikimo taisyklėse, o minėtos taisyklės viešai skelbiamos teikėjų interneto svetainėse.

„Svarbiausia, kad siuntėjai nelauktų – pretenziją dėl žalos atlyginimo už dingusią pašto siuntą, dingusius, trūkstamus ar apgadintus siųstus daiktus gali pareikšti pašto paslaugos teikėjui per 6 mėnesius nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos“, – pabrėžia A. Jurčiukonienė.

RRT dalijasi aktualia informacija iš pašto paslaugos teikėjų taisyklių ir numatytais maksimaliais kompensacijos dydžiais, tačiau labai svarbu turėti minty, kad maksimalus kompensacijos dydis neišmokamas savaime, pašto paslaugos teikėjas gali jūsų paprašyti pagrįsti patirtos žalos dydį.

  • Lietuvos pašto siuntimo žalos atlyginimo taisyklėse yra numatyta atsakomybė už vidaus pašto siuntas ir tarptautinės pašto siuntas. Pavyzdžiui, dingo registruotoji korespondencijos siunta, kurios svoris buvo 1500 g. ir už siuntimą siuntėjas sumokėjo 3,25 Eur. Tokiu atveju yra atlyginama suma, kuri lygi dviguboms siuntimo išlaidoms. Taigi, maksimalus žalos atlyginimas yra 6,50 Eur, nors ir siuntoje siųsto daikto vertė galėjo būti žymiai didesnė. Jeigu yra prarasta, išplėsta ar sugadinta LP Express siunta Lietuvoje žala atlyginama pagal minėtas Lietuvos pašto taisykles ir yra numatyta tiesioginių nuostolių kompensacija, tačiau maksimalus kompensacijos dydis yra 500 Eur, nebent sutartyse nustatyta kitaip.
  • Lietuvos paštas yra universaliosios pašto paslaugos teikėja, todėl žala dėl jos prarastų, sugadintų tarptautinių pašto siuntų atlyginama vadovaujantis tarptautinių dokumentų nuostatomis. Didžiausią kompensaciją Lietuvos paštas numato už tarptautinio greitojo pašto siuntas, t. y. „E Parcel Group“ praradimo, išplėšimo ar sugadinimo atveju yra numatyta tiesioginių nuostolių kompensacija, tačiau tik iki 450 SDR. SDR – yra apskaitos vienetas, kurį naudoja Tarptautinis valiutos fondas, ir jo suma priklauso nuo paskelbto valiutos kurso. Pavyzdžiui, 2024 m. liepos 8 d. 1 SDR buvo lygu 1,2191 Eur, tai reiškia, kad maksimali kompensacijos suma yra iki 548,595. Vis tik daugeliu atveju yra siunčiama registruotoji korespondencijos siunta arba tarptautiniai siuntiniai, o maksimali kompensacijos suma už prarastą, visiškai išplėstą ar visiškai sugadintą registruotąją korespondencijos siuntą yra 30 SDR* (arba 36,573 Eur) ir siuntimo išlaidos. Tarptautinio pašto siuntinio atveju maksimali kompensacijos suma yra didesnė, t. y.  Lietuvos paštas numato tiesioginių nuostolių kompensaciją, tačiau maksimali kompensacijos suma yra 40 SDR* už pašto siuntinį ir 4,50 SDR už kiekvieną pašto siuntinio pilną ar ne pilną kilogramą ir siuntimo išlaidos.
  • „Omniva LT“ savo taisyklėse numato, kad prisiima turtinę atsakomybę tokia apimtimi, kuria padaro tiesioginę materialinę žalą, kuri atitinka tikrąją dingusios ar apgadintos siuntos vertę, tačiau ne daugiau nei didžiausia galima kompensacijos suma už atitinkamą pagrindinę paslaugą. Taigi, siuntėjas turėtų įrodyti siųstos siuntos vertę, tačiau taip pat turėtų ir įvertinti teikėjos skelbiamas taisykles, kuriose numatyta, kad didžiausias kompensacijos dydis už paštomato paslaugą – yra 320 Eur, už kurjerio paslaugą ir „Express“ kurjerio paslaugą maksimalus kompensacijos dydis taip pat sudaro 320 Eur, tačiau jei siunta buvo didelių gabaritų, maksimali kompensacijos suma yra 512 Eur. Paslaugų gavėjas taip pat turi teisę atgauti patirtas pristatymo išlaidas.
  • Pašto paslaugos teikėja DPD, nors ir nėra universaliosios pašto paslaugos teikėja, siuntų pristatymo taisyklėse įtvirtina, kad už žalą dėl prarastų, sugadintų tarptautinių pašto siuntų atlygina pagal universaliosios pašto paslaugos teikėjai taikytinus dokumentus, todėl žalos atlyginimas skaičiuojamas pagal SDR ir kompensacijos suma negali viršyti 40 SDR už pašto siuntą ir 4,50 SDR už kiekvieną pašto siuntos kilogramą. DPD numato, kad už prarastą ar sugadintą siuntą Lietuvoje maksimali kompensacija gali būti 520 Eur.
  • „Itella Logistics“ nurodo, kad yra atsakinga už siuntos praradimą, trūkumą ir sugadinimą nuo siuntos paėmimo gabenti momento iki pristatymo, taip pat už siuntos pristatymo vėlavimą. Paslaugų gavėjas turėtų įrodyti, kad dėl pavėluoto prekių pristatymo patyrė žalą, tačiau net jei ir įrodys, vis tiek tokios kompensacijos suma negali viršyti pristatymo išlaidų sumos. Įmonė numato, kad kompensacija, mokėtina už siuntoje esančių prekių praradimą ar sumažėjimą, skaičiuojama pagal sąskaitoje faktūroje nurodytą įsigijimo kainą ir paslaugų gavėjas privalo įrodyti, kad sugadintos prekės neturi likutinės vertės. Maksimali kompensacijos suma už siuntos pažeidimą, trūkumą ar praradimą Lietuvoje, o taip pat Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje yra 500 Eur, o kitų Europos sąjungos šalių siuntas – 10,1650 Eur.

Pranešimą paskelbė: Rima Aukštuolytė, LR ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Parašykite komentarą