Studijos

Riešės gimnazijos cirko užsakytojai ir atlikėjai ?

                 Riešės gimnazijoje nuo 2022 metų sausio mėnesio pasirašyta (įregistruota) kolektyvinė sutartis. Šią kolektyvinę sutartį yra pasirašiusi Lietuvos profesinė sąjunga ,,Sandrauga“ ir jos  padalinio ,,Riešės gimnazijos profesinės sąjungos“ pirmininkas Alvydas Klečkauskas (toliau A. K.) Akivaizdu, kad kolektyvinę sutartį šalys pasirašo gera valia gerbdamos viena kitą ir įsipareigojusios kilusius ginčus spręsti derybų keliu. Tačiau, 2022m. rugsėjo 15 dieną Vilniaus rajone prie Riešės gimnazijos, keletą mėnesių nuo paskyrimo, pareigas einanti direktorė E. Urbanavičienė, ugdymo proceso metu, atitraukiant ne tik mokytojus, bet ir mokinius nuo pamokų, suorganizavo mitingą. Šiame mitinge, gimnazijos direktorės pavaduotojas A. K. šmeižikiškai buvo apkaltintas už tai, kad pasipriešino birželio mėnesį  ministerijos atkeltos  Egidijos Urbanavičienės savavaldžiavimui, biudžetinių pinigų ir materialinių vertybių švaistymui. Akivaizdu, kad  direktorė, net neinformavus materialai  atsakingo asmens – pavaduotojo ūkiui, įžūliai ignoravo darbo kodekso, kolektyvinės sutarties reikalavimus ir gimnazijoje pradėjo elgtis kaip savo kieme. Vietoj tinkamo  darbo klausimų sprendimo,  direktorė pradėjo  kviesti policijos pareigūnus, kurie nesprendžia darbo organizacinių klausimų ir ginčų. Materialiai atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas susidūrė su dar nematytu įžūlumu, kai: dingsta dažai, kabeliai ir kitos materialinės vertybės. A. K. kreipėsi į steigėją Švietimo ir mokslo ministeriją (toliau ministerija), kad  būtų atlikta inventorizacija ir nustatyta faktinė padėtis.

Iškilus grėsmei, dėl biudžetinių lėšų švaistymo, viešųjų pirkimų nebuvimo, materialinių vertybių neteisėto išdalinimo, direktorės savivalei ir bendro klano demaskavimui, į pagalbą metėsi ministerijos departamento vadovas ir žinomas veikėjas Aidas Aldakauskas. Jis net neturėdamas komisijos išvadų, ignoruodamas teisinius, etinius reikalavimus, aklai, visos ministerijos vardu pareiškė, kad ,, pasitikime mokyklos vadove, kuri pradėjo dirbti vos prieš kelis mėnesius“.

Bent kiek darbo teisę suprantantis žmogus pasakys, kad vadovo atsakomybė prasideda nuo pirmos darbo dienos, todėl LPS „Sandrauga“ turi ne vieną pavyzdį kaip ginant vadovus išryškėja neskaidrūs ministerijos valdininkų interesai. Tikėtina, kad prieš ateinant į Riešės gimnaziją naujoji direktorė buvo pilnai informuota, kad gimnazijoje dirbantis Alvydas Klečkauskas yra nusipelnęs Lietuvai žmogus, kuris apdovanotas medaliu, skirtu sausio 13-os dienos įvykiams atminti, yra principingas, laikantis įstatymų reikalavimų ir ne kartą susidūręs su ministerijos klerkais ir veikėjais, kurie vienokiu ar kitokiu būdu buvo priversti elgtis pagal įstatymus ir teisingumo principus. Daugelis visuomenės informavimo priemonių arba nežinojo, arba žinojo ir nutylėjo, kad pagrindiniai cirko užsakovai prie Riešės gimnazijos yra ministerijos atstovai, ginantys direktorę nuo neišvengiamos inventorizacijos patikrinimo.

,,Egidija, mes su tavim“ skelbė, suklaidintų žmonių plakatas mitinge, kuris buvo organizuotas ugdymo proceso metu. Viskas daroma tik tam, kad bet kokiu būdu išvengti inventorizacinės komisijos patikrinimo ir suklaidinti visuomenę.

Ministerijos departamento vadovas toleravo Riešės gimnazijos direktorės veiksmus, kad ugdymo proceso metu, vaikai ne mokytųsi, o būtų įtraukti į jų nešvaraus žaidimo taisykles. Tokia praktika neleisti mokyklose ugdymo proceso metu, ir už tai cirko užsakovai ir atlikėjai turėtų atsakyti. 

Pranešimą paskelbė: Kęstutis Juknis, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga”

Parašykite komentarą