Verslas

RENAULT: DIREKTORIŲ TARYBOS PRANEŠIMAS

Bulonė-Bijankūras, 2019 m. sausio 24 d. – 2019 m. sausio 24 d., 10.00 val., įvyko „Renault“ direktorių tarybos susirinkimas, kuriam pirmininkavo Filipas Lagayette, nepriklausomas vadovaujantis direktorius.

Direktorių taryba susipažino su informacija apie pirmininko ir generaliniodirektoriaus atsistatydinimą. Direktorių taryba pažymėjo aljanso pasiekimus, kurių dėka aljansas tapo pirmaujančiu pasaulyje automobilių gamintoju.

Direktorių taryba nusprendė sudaryti naują „Renault“ valdymo struktūrą ir atskirti direktorių tarybos pirmininko ir generalinio direktoriaus funkcijas.

Naujasis „Renault“ direktorių tarybos pirmininkas, be visų įprastai atliekamų funkcijų, dar turės įvertinti ir prireikus pakeisti „Renault“ valdymą, nes bus pereinama prie naujosios struktūros. Savo pasiūlymus dėl valdymo eigos direktorių tarybai jis pateiks prieš kitą visuotinį akcininkųsusirinkimą.

Be to, „Renault“ direktorių taryba nori aktyviai prižiūrėti aljanso veiklą,todėl savo pirmininkui suteikia visapusišką atsakomybę dėl aljanso valdymo„Renault“ vardu bendradarbiaujant su generaliniu direktoriumi.

Tad „Renault“ direktorių tarybos pirmininkas bus pagrindinis Japonijos partnerio bei kitų aljanso partnerių kontaktinis asmuo, aptariant bet kuriuos aljanso organizacinius arba raidos klausimus. Pirmininkas siūlys direktorių tarybai naujus aljanso susitarimus, kurie, jo manymu, bus naudingi „Renault“ ateičiai. Jis bus pagrindinis „Renault“ atstovas aljanso valdymo organuose bei „Nissan“ bendrovėje, kur „Renault“ turės siūlymo teisę.

Vadovaujant direktorių tarybos pirmininkui, generalinis direktorius koordinuos aljanso veiklą gamybos srityje.

Direktorių taryba nauju direktoriumi paskyrė Žaną Dominyką Senardą ir išrinko jį direktorių tarybos pirmininku.

Vadovaudamasi pastarojo pasiūlymu, direktorių taryba generaliniu direktoriumi paskyrė Thierry Bolloré.

Direktorių taryba reiškia savo pasitikėjimą naująją vadovybe ir linki jai sėkmės vykdant savo misiją.

Parašykite komentarą